Šta je budućnost Zapadnog Balkana – odlasci, dolasci ili cirkularne migracije?

Šta je budućnost Zapadnog Balkana – odlasci, dolasci ili cirkularne migracije?

Analiza u okviru projekta „Mladi Balkana za Evropu“ („Regional Youth Compact for Europe“) 

Autor: Nenad Jevtović, Institut za razvoj i inovacije

Iz analize: „Fenomen migracija na prostoru koji se danas naziva Zapadni Balkan je prisutan vekovima. Preciznije rečeno fenomen seoba je prisutan vekovima, jer su se seobe događale u ovom delu Balkanskog poluostrva i pre nego što je skovan pojam migracije. No, koju god reč koristili sigurno je da su kretanja stanovništva kreirala život, ekonomiju i odnose; pre svega među ljudima, ali i državama i carstvima koja su se graničila na prostoru današnjеg Zapadnog Balkana.

Kroz ovu analizu bih da iznesem tezu i pokušam da argumentujem da će migracije, posebno migracije mladih, najznačajnije uticati na kretanje ekonomske i političke sudbine Zapadnog Balkana u godinama i decenijama koje dolaze. Ukoliko se ova teza potkrepi dokazima i upotrebi u daljem zaključivanju, koristiće u odgovoru na pitanje šta je budućnost regiona o kome pišem; da li su to dalji odlasci, da li su možda dolasci ljudi sa drugih prostora; ili će pak prostor Zapadnog Balkana postati područje koje karakterišu cirkularne migracije i sve koristi koje taj proces donosi.“ (…)

PREUZMITE analizu u PDF formatu:

Nenad Jevtović: Šta je budućnost Zapadnog Balkana – odlasci, dolasci ili cirkularne migracije?

Analiza je izrađena u okviru projekta „Mladi Balkana za Evropu“ („Regional Youth Compact for Europe“)

„Mladi Balkana za Evropu“ je trogodišnji projekat koji Fondacija Centar za demokratiju sporovodi od 2018. godine zajedno sa 13 partnera iz regiona i evropskom mrežom ALDA.

Projekat je finansijski podržan od strane Evropske unije uz kofinansiranje USAID i Balkanskog fonda za demokratiju.

POVEZANE VESTI:


Evropska unija i Zapadni Balkan – poverenje i novi entuzijazam u procesu evrointegracija

 


PREPORUKE sa konferencije Evropska unija i Zapadni Balkan: ka obnovi poverenja

 


Transformativni potencijal mladih u procesima integracije u EU i Zapadni Balkan nakon pandemije izazvane virusom Covid-19

 


Regionalna POLITEIA škola za mlade sa Zapadnog Balkana i Turske

 


Fond za mlade „I naš glas treba da se čuje“ – predstavljeni rezultati omladinskih projekata

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Email
WhatsApp
Telegram
Print

Donatori i Partneri

This website was created and maintained with the financial support of the European Union.
Its contents are the sole responsibility of Center for Democracy Foundation and do not necessarily reflect the views of the European Union

Opinions expressed on this website do not necessarily represent those of the Balkan Trust for Democracy, the German Marshall Fund of the United States, or its partners

Copyright 2021 Politeia

O nama

Politeia Institute je regionalna obrazovna platforma namenjena mladima koji žele da unaprede svoja znanja, doprinesu razvoju društva u kojem žive, povezujući se sa mladim ljudima u svojoj zemlji,  na Zapadnom Balkanu i u Evropskoj uniji.

Kontakt

Adresa:
Kraljice Natalije 70/II,
11000 Beograd, Srbija

Telefon:
+381 11  3627 780
+381 11  3627 790

E-mail:
info@centaronline.org

Important

This is development environment for project politeia.institute

Website is under construction.