Miščević: Mladi sa Zapadnog Balkana razumeju da je regionalna saradnja potreba

Mladi sa Zapadnog Balkana razumeju da je regionalna saradnja potreba, važno je da razvijamo poverenje među sobom, poručila je ministarka za evropske integracije u Vladi Republike Srbije Tanja Miščević na otvaranju „POLITEIA Regionalne škole za participaciju mladih“ u Nišu. Regionalno povezivanje je jako važno, i ekonomski razvoj regiona i povezivanje…

Regionalna Politeia škola mladima daje šansu da rade zajedno i bolje se razumeju

Politeia škola je važna jer okuplja mlade iz regiona, daje im šansu da rade zajedno, dizajniraju svoje projekte i nauče kako da slušaju jedni druge i bolje se razumeju, poručila je generalna sekretarka Fondacije Centar za demokratiju Nataša Vučković. Živimo u kulturama gde ne postoji velika veština slušanja i zbog…

Messages from Politeia Alumni

„I can say proudly that Politeia is one of the most important and highest quality youth educational interactive programs on EU integration, regional cooperation, democracy and, of course, rule of law in the Western Balkans“ – Messages from Politeia Alumni “POLITEIA Regional School for Youth Participation 2023” is being organized…

Nataša Vučković na konferenciji povodom platforme Evropske unije „Konferencija o budućnosti Evrope“

Generalna sekretarka Fondacije Centar za demokratiju i koordinatorka Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) za pregovaračka poglavlja 2 (Slobodno kretanje radnika) i 19 (Socijalna politika i zapošljavanje) Nataša Vučković učestvovala je 23. marta 2022. godine na konferenciji „Cirkularna ekonomija, zapošljavanje i digitalizacija u svetlu Konferencije o budućnosti Evrope“.…

Iskrenost Srbije na putu ka EU mora biti potvrđena i sada i ubuduće

Vučković za TV N1: Treba da znamo da smo odredili kao strateški prioritet članstvo Srbije u Evropskoj uniji i da naša iskrenost na tom putu mora biti potvrđena i u ovom trenutku i u narednom periodu „Kopaonik biznis forum je u znaku Agende 2030 i jedan od ciljeva održivog razvoja…

Nataša Vučković – Podgorički plenum „Quo vadis Balkan?“: Socijaldemokratska ideja i prakse u regionu

Izvršna direktorka Fondacije Centar za demokratiju Nataša Vučković poručila je na regionalnoj konferenciji Podgorički plenum „Quo vadis Balkan?“ da je važno da socijaldemokratske partije imaju odgovore na ključne izazove i budu nosioci proevropske ideje u zemljama Zapadnog Balkana. Da li danas socijaldemokratske stranke imaju politički projekat i odgovore na ključna pitanja? – upitala je…

Get Engaged – Make Compact!

„Regional Youth Compact for Europe“  #EU #WesternBalkans #EUintegration #RegionalCooperation #YouthCompact #BalkanYouth #RYCE #BNLD #ALDA #FCD