PREPORUKE sa konferencije Evropska unija i Zapadni Balkan: ka obnovi poverenja

PREPORUKE sa konferencije Evropska unija i Zapadni Balkan: ka obnovi poverenja

Preporuke sa konferencije Evropska unija i Zapadni Balkan: ka obnovi poverenja

održane u Beogradu, 1. jula 2021. u okviru projekta Mladi Zapadnog Balkana za Evropu

Organizacije civilnog društva – partneri na regionalnom projektu Mladi Zapadnog Balkana za Evropu koji je u proteklom trogodišnjem periodu promovisao proces evropske integracije Zapadnog Balkana, okupljao i podsticao mlade u regionu na aktivizam i podršku reformama na putu ka EU, osnaživao kapacitete civilnog društva u lokalnim zajednicama za dijalog između donosilaca odluka i građana o razvojnim politikama, na završnoj konferenciji EU i Zapadni Balkan – ka obnovi poverenja dogovorili su se da ključnim akterima upute sledeće poruke:

  • Pozivamo vlade u zemljama Zapadnog Balkana da ubrzaju reforme u svim oblastima, naročito u oblasti vladavine prava, demokratije i borbe protiv korupcije, kao i da dosledno primenjuju evropske standarde u oblasti javnih nabavki, investicija i razvoja infrastrukture, te da zaštitu životne sredine postave kao politički i razvojni prioritet.
  • Pozivamo vlade i donosioce odluka da unaprede način prezentacije u javnosti doprinosa Evropske unije ekonomskom i društvenom razvoju i boljitku koji napredak u postupku evropske integracije donosi građanima i građankama, kako na regionalnom, nacionalnom i lokalnom nivou, te da se članstvo u EU kontinuirano predstavlja kao strateški spoljno-politički prioritet.
  • Pozivamo vlade zemalja Zapadnog Balkana da u planiranju javnih politika i praćenju reformi primene principe Evropskog stuba socijalnih prava kako bi se osnažila socijalna dimenzija procesa evropske integracije što je od ključnog značaja za očuvanje i produbljivanje podrške ovom procesu od strane građana.
  • Pozivamo i naše vlade i EU da uključe mlade iz Zapadnog Balkana u razmatranje razvojnih politika i osnaže ih za primenu evropskih vrednosti kroz obrazovanje, kulturu i regionalnu saradnju.
  • Smatramo neophodnim da Zapadni Balkan bude uključen u Konferenciju o budućnosti EU.
  • Pozivamo EU da do kraja 2021. otvore pristupne pregovore sa Severnom Makedonijom i Albanijom.
  • Pozivamo i EU i zemlje Zapadnog Balkana da dalje razvijaju solidarnost u rešavanju zajedničkih problema i suočavanju s krizama. Solidarnost očekujemo i od članica EU u okruženju na našem putu ka EU.
  • Smatramo neophodnim da svi učesnici političkog života unaprede kvalitet političkog dijaloga, parlamentarnu demokratiju, participaciju građana i slobodu medija.

Organizacije – partneri:

Fondacija Centar za demokratiju

Agencija lokalne demokratije Subotica

Agencija lokalne demokratije Knjaževac

Agencija lokalne demokratije Priština

Agencija lokalne demokratije Crna Gora

Agencija lokalne demokratije Prijedor

Agencija lokalne demokratije Mostar

Agencija lokalne demokratije Zavidovići

CRTA

ALDA / ALDA Skopje

U Beogradu, 1. jula 2021.

PREUZIMANJE:

Preporuke sa konferencije Evropska unija i Zapadni Balkan: ka obnovi poverenja (PDF)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Email
WhatsApp
Telegram
Print

Donatori i Partneri

This website was created and maintained with the financial support of the European Union.
Its contents are the sole responsibility of Center for Democracy Foundation and do not necessarily reflect the views of the European Union

Opinions expressed on this website do not necessarily represent those of the Balkan Trust for Democracy, the German Marshall Fund of the United States, or its partners

Copyright 2021 Politeia

O nama

Politeia Institute je regionalna obrazovna platforma namenjena mladima koji žele da unaprede svoja znanja, doprinesu razvoju društva u kojem žive, povezujući se sa mladim ljudima u svojoj zemlji,  na Zapadnom Balkanu i u Evropskoj uniji.

Kontakt

Adresa:
Kraljice Natalije 70/II,
11000 Beograd, Srbija

Telefon:
+381 11  3627 780
+381 11  3627 790

E-mail:
info@centaronline.org

Important

This is development environment for project politeia.institute

Website is under construction.