Događaji

U okviru LAWGEM projekta objavljene dve knjige za Springer

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu sa velikim zadovoljstvom može da objavi da je nastanak i razvoj master studijskog programa ERASMUS Plus KA203 projekat – Strateško partnerstvo za izgradnju master studijskog programa Pravo i rod (LAWGEM) doveo do stvaranja i objavljivanja knjiga koje će bez svake sumnje biti od velikog značaja…

Politeia Škola

Education

POLITEIA – Regionalna škola za mlade sa Zapadnog Balkana i Turske 2021.

POLITEIA INSTITUT – Trening „Socijalna i ekonomska prava u javnim politikama“ 2021 

TRENING PROGRAM „Rodna perspektiva u dizajniranju i praćenju javnih politika“

Video

Nataša Vučković na konferenciji povodom platforme Evropske unije „Konferencija o budućnosti Evrope“

Generalna sekretarka Fondacije Centar za demokratiju i koordinatorka Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) za pregovaračka poglavlja 2 (Slobodno kretanje radnika) i 19 (Socijalna politika i zapošljavanje) Nataša Vučković učestvovala je 23. marta 2022. godine na konferenciji „Cirkularna ekonomija, zapošljavanje i digitalizacija u svetlu Konferencije o budućnosti Evrope“.…