„Impresionirala me je lakoća dijaloga koji se uspostavljao između nas predavača i polaznika. Još je bila impresivnija lakoća kojom su nalazili kompromis za ideje o kojima se nisu slagali. Bar nama sa strane, nametao se utisak da smo na tragu jedne generacije koja će politiku shvatiti mnogo humanije od ove sadašnje, da smo na tragu jedne generacije među čijim pripadnicima je moguće naći predstavnike čiju životnu i političku filozofiju obeležava antimakijavelizam, kao suštinsko obeležje političke doktrine usmerene ka svetu zasnovanom na razmišljanju o ljudskim potrebama. Hvala im što su mi povratili optimizam. “

Prof. dr Sulejman Hrnjica, predavač i moderator

 

“POLITEIA edukuje mlade u skladu sa savremenim konceptom demokratije tako što promoviše civilne oblike ponašanja, kao što su poverenje u ljude, odgovornost za svoju socijalnu sredinu, pomoć drugima, naročito ljudima u nevolji, zatim podstiče inicijativu, empatiju i altruizam i uopšte – prosocijalno ponašanje, samoaktivizam, samopomoć, solidarnost i dobrovoljni rad. Ustvari, škola usmerava polaznike na one oblike civilnog ponašanja koji smanjuju psihološke, socijalne i ekonomske barijere i jačaju društvenu koheziju, demokratiju i socijalno blagostanje. ….”

Marija Kolin
predavac na POLITEIA Školi
Grupa za istraživanje dobrovoljnog sektora, Beograd

 

ĐACI O POLITEIJI….

„Politeia je pokazala kako pojedinac može biti ravnopravan među ravnopravnima, jednak među različitima, građanin sa svim svojim slobodama i, pre svega, građanin koji poštuje zakone koji poštuju građanina. Ušli smo u novi svet države prava, građanskih sloboda i poštovanja. Uz naše medijatore, mi smo saznali kako je to divno govoriti i biti saslušan, kako slušati i biti poštovan. Politeia je odškrinula vrata sveta u koji do sada nismo imali pristupa zato što naša dosadašnja edukacija nama to nikada nije pružila. Dakle, Politeia je sve što ste oduvek želeli da znate o demokratiji, a niste se usudili da pitate, Politeia – najlepši osećaj slobode. Hvala Centru što mi je vratio osmeh na lice i naučio me da se ne plašim slobode. “

Aleksandra Vidanović, Polaznik 5. kursa

 

„Ovih 10 dana koje sam provela na “Politeia” školi su me uzdrmali i naterali da razmišljam o nekim stvarima koje su bile potisnute negde u meni.Ovo je moje prvo iskustvo da učestvujem na školi poput ove. Prvih nekoliko dana sam se osećala kao da sam “pala s Marsa” u poređenju s drugim studentima koji su došli sa fakulteta na kojima se obrađuju teme koje su pokrivene ovom Školom. Ali, upravo iz ovog razloga, ubeđena sam da sam imala mnogo više koristi od njih u smislu sticanja novog znanja i iskustva.“

Vrlo retko sam ranije imala javne nastupe pred publikom i stoga mi je bilo teško da se opustim pred tako velikim auditorijumom, ali mislim da sam u velikoj meri to popravila upravo zahvaljujući školi “Politeia”.

Pozdrav,

Marija Vrčinac,

Student Poljoprivrednog fakulteta

Dokumenta za preuzimanje