Događaji

Nataša Vučković na Upravnom odboru ALDA u Briselu

Upravni odbor ALDA diskutovao o strategiji i ključnim budućim događajima Nova kancelarija u Briselu bila je domaćin prvog sastanka Upravnog odbora ALDA za 2023. godinu. Članovi UO su se okupili u petak, 3. marta 2023. kako bi evaluirali nedavnu misiju ALDA u Ukrajini i razvoj agencija lokalne demokratije u toj…

Politeia Škola

Education

POLITEIA – Regionalna škola za mlade sa Zapadnog Balkana i Turske 2021.

POLITEIA INSTITUT – Trening „Socijalna i ekonomska prava u javnim politikama“ 2021 

TRENING PROGRAM „Rodna perspektiva u dizajniranju i praćenju javnih politika“

Video

Nataša Vučković na konferenciji povodom platforme Evropske unije „Konferencija o budućnosti Evrope“

Generalna sekretarka Fondacije Centar za demokratiju i koordinatorka Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) za pregovaračka poglavlja 2 (Slobodno kretanje radnika) i 19 (Socijalna politika i zapošljavanje) Nataša Vučković učestvovala je 23. marta 2022. godine na konferenciji „Cirkularna ekonomija, zapošljavanje i digitalizacija u svetlu Konferencije o budućnosti Evrope“.…