Evropska unija i Zapadni Balkan – poverenje i novi entuzijazam u procesu evrointegracija

„Evropska unija i Zapadni Balkan – obnova poverenja“

Završna konferencija projekta „Mladi Balkana za Evropu“ 

Fondacija Centar za demokratiju organizovala je 1. jula 2021. završnu konferenciju „Evropska unija i Zapadni Balkan – obnova poverenja“ na kojoj je 14 organizacija civilnog društva iz regiona, partnera na projektu „Mladi Balkana za Evropu“, usvojilo preporuke o ubrzavanju reformi i osnaživanju procesa evrointegracija upućene Evropskoj uniji i vladama zemalja Zapadnog Balkana.

Zamenica šefa Delegacije Evropske unije u Srbiji Mateja Norčič Štamcar izjavila je na otvaranju konferencije da su doprinos mladih u kreiranju politika i jačanje odnosa poverenja između Zapadnog Balkana i EU važne teme kojima Evropska komisija veoma ozbiljno pristupa kroz brojne instrumente. Proces pristupanja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji je investicija u mir i stabilnost čitavog regiona, poručila je Norčič Štamcar i istakla da je sporazum o ukidanju naknade za roming na Zapadnom Balkanu veliko postignuće kojim su lideri regiona pokazali odlučnost da prevaziđu međusobne razlike.

Izvršna direktorka Fondacije Centar za demokratiju Nataša Vučković naglasila je da je neophodno produbiti podršku građana – kako onih u Evropskoj uniji za politiku proširenja, tako i građana na Zapadnom Balkanu za reforme i proces pristupanja EU. Moramo da udahnemo novi entuzijazam procesu evrointegracija, ključne su demokratija, vladavina prava, borba protiv korupcije, vrednosne odrednice zbog kojih smo se i opredelili za evropski put, jer pored ekonomskog razvoja i poboljšanja životnog standarda, želimo da gradimo i kvalitet društva i evropski kapacitet države.

Na konferenciji je u okviru tri panela razmotren odnos Evropske unije i Zapadnog Balkana kroz prizmu evropskih integracija i učešća mladih u njemu.

Na prvom panelu „Evropska unija i Zapadni Balkan – Obnova poverenja i novi entuzijazam za proširenje/integracije“ centralna tema je bio trenutni odnos država Zapadnog Balkana i Evropske unije. Govorili su: Antonella Valmorbida (Generalna sekretarka, Evropska mreža za lokalnu demokratiju – ALDA, Francuska), Sonja Licht (predsednica, Beogradski fond za političku izuzetnost, Srbija), prof. dr Gordana Đurović (Ekonomski fakultet, Univerzitet u Podgorici, Crna Gora), Daša Šašić Šilović (predsedavajuća, CEE Mreža za rodna pitanja, Hrvatska), Saša Magazinović (poslanik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina), Remzi Lani (izvršni direktor, Albanski institut za medije, Albanija), Nataša Vučković (izvršna direktorka, Fondacija Centar za demokratiju, Srbija), Ana Krstinovska (osnivačica i direktorka, ESTIMA, Severna Makedonija), a razgovor je moderirala novinarka Antonela Riha.

Drugi panel „Mladi na Zapadnom Balkanu – Između očekivanja i realnosti“ je posvećen mladima i njihovim očekivanjima od evropskih integracija. O ovoj temi su govorili: Dragan Srećković (istraživač, Srbija), Đorđo Cvijović (Regionalna kancelarija za saradnju mladih, Lokalna kancelarija u Srbiji), Anja Jokić (Krovna organizacija mladih Srbije, Srbija), Ivana Jacheva (RYCE praktikant, Severna Makedonija), Marjana Kočeku (Politeia alumni, Albanija), a moderator razgovora bio je Stefan Simić (programski koordinator, Fondacija Centar za demokratiju). Na panelu je predstavljeno istraživanje o participaciji mladih na Zapadnom Balkanu u procesu evropskih integracija, koje je sprovedeno u okviru ovog projekta.

O demokratiji na lokalnom nivou i građanskim inicijativama bilo je reči na trećem panelu „Lokalna demokratija: Aktivni građani – održive zajednice“ gde su panelisti bili predstavnici organizacija koje su angažovane u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji i Makedoniji: Stanka Parać (Lokalna agencija za demokratiju, Subotica, Srbija), Maja Vejzović (Lokalna agencija za demokratiju, Mostar, Bosna i Hercegovina), Kerim Međedović (Lokalna agencija za demokratiju, Nikšić, Crna Gora), a razgovor je moderirala Katica Janeva (Evropska mreža za demokratiju – ALDA Skopje, Severna Makedonija).

„Mladi Balkana za Evropu“ je trogodišnji projekat koji Fondacija Centar za demokratiju sporovodi od 2018. godine zajedno sa 13 partnera iz regiona i evropskom mrežom ALDA.

Projekat je finansijski podržan od strane Evropske unije uz kofinansiranje USAID i Balkanskog fonda za demokratiju.

PREUZIMANJE:

Preporuke sa konferencije Evropska unija i Zapadni Balkan: ka obnovi poverenja (PDF)

VIDEO GALERIJA:

Mateja Norčič Štamcar i Nataša Vučković – otvaranje konferencije „Evropska unija i Zapadni Balkan – obnova poverenja“

Panel 1: EU and the Western Balkans: Towards Renewed Trust and Reinvented Enthusiasm for Enlargement/Integration 

Panel 2: Youth in the Western Balkans – Between Expectations and Realities 

Panel 3: Local Democracy – Active Citizens, Sustainable Communities 

 

FOTO GALERIJA: 

DOWNLOAD:

Regional Youth Compact for Europe – Project Report (PDF)

Fondacija Centar za demokratiju

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Email
WhatsApp
Telegram
Print