Mladi i budućnost u Srbiji

Analiza u okviru projekta „Mladi Balkana za Evropu“ („Regional Youth Compact for Europe“) 

Autor: Vuk Velebit, politikolog

Iz analize: „U domaćoj javnosti se iznova postavlja pitanje gde su mladi i zašto ne učestvuju u političkom životu Srbije. Zašto ih nema da organizuju proteste, da se bune na fakultetima, da se bore za život u uređenijem i pravednijem društvu? Gde su nove generacije koje treba da budu nosioci političkih promena kao što su se za promene borile neke druge generacije pre više decenija? Danas je najlakše uperiti prst na mlade i reći da nam je ovako zato što se mladi ne bore, zato što odlaze tamo gde će živeti bolje ili zato što im je ovde dovoljno dobro. Nisu mladi izgubili vere u promene, već je ovo društvo u celini postalo anestezirano i imuno na sve što nam se dešava.

Verujem da je na novim generacijama odgovornost za izgradnju novih temelja na kojima će počivati društvo zasnovano na pravdi, ispunjeno slobodom i prosperitetom. Ali, ne mislim da je na jednoj generaciji krivica zbog toga što ovde nije bolje. Nažalost, prethodne generacije nisu uspostavile ništa na šta bismo danas mogli da se ugledamo. Živimo u društvu u kojem ništa nije stvoreno da traje, jer tamo gde nema kontinuiteta nema ni trajnosti. U našem društvu bez kontinuiteta nije bilo vremena za razvoj institucija, demokratskih tekovina, niti efikasne javne uprave u službi građana.“ (…)

PREUZMITE analizu u PDF formatu:

Vuk Velebit: Mladi i budućnost u Srbiji

Analiza je izrađena u okviru projekta „Mladi Balkana za Evropu“ („Regional Youth Compact for Europe“)

„Mladi Balkana za Evropu“ je trogodišnji projekat koji Fondacija Centar za demokratiju sporovodi od 2018. godine zajedno sa 13 partnera iz regiona i evropskom mrežom ALDA.

Projekat je finansijski podržan od strane Evropske unije uz kofinansiranje USAID i Balkanskog fonda za demokratiju.

POVEZANE VESTI:


Evropska unija i Zapadni Balkan – poverenje i novi entuzijazam u procesu evrointegracija

 


PREPORUKE sa konferencije Evropska unija i Zapadni Balkan: ka obnovi poverenja

 


Transformativni potencijal mladih u procesima integracije u EU i Zapadni Balkan nakon pandemije izazvane virusom Covid-19

 


Regionalna POLITEIA škola za mlade sa Zapadnog Balkana i Turske

 


Fond za mlade „I naš glas treba da se čuje“ – predstavljeni rezultati omladinskih projekata

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Email
WhatsApp
Telegram
Print