Evropska unija i rodna ravnopravnost – pogled iz Srbije

Analiza u okviru projekta „Mladi Balkana za Evropu“ („Regional Youth Compact for Europe“) 

Autor: Miloš Đajić, Centar modernih veština

Iz analize: „Rodna ravnopravnost je jedna od osnovnih vrednosti Evropske unije. Ona predstavlja ključni preduslov ukupne ravnopravnosti, socijalne pravde, održivog ekonomskog rasta i razvoja društva. Takođe, ona spada u temeljno pravo i jedno od glavnih načela ‘evropskog stuba’ socijalnih prava. 

Posebna pažnja rodnoj ravnopravnosti u Evropskoj uniji se posvećuje od 2000. godine. Tada su članice Evropske unije u Nici (Francuska) usvojile Povelju Evropske unije o temeljnim pravima, koja uključuje lična, ekonomska i socijalna prava. Ova povelja između ostalog kaže: ‘Unija je osnovana na principima slobode, poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda, vladavini prava i principa koji su zajednički svim članicama EU. Unija će poštovati ljudska prava koja su garantovana EU Konvencijom o zaštiti ljudskih prava i sloboda i koja je potpisana u Rimu 4. novembra 1950. godine’.“ (…) 

PREUZMITE analizu u PDF formatu:

Miloš Đajić: Evropska unija i rodna ravnopravnost – pogled iz Srbije

Analiza je izrađena u okviru projekta „Mladi Balkana za Evropu“ („Regional Youth Compact for Europe“)

„Mladi Balkana za Evropu“ je trogodišnji projekat koji Fondacija Centar za demokratiju sporovodi od 2018. godine zajedno sa 13 partnera iz regiona i evropskom mrežom ALDA.

Projekat je finansijski podržan od strane Evropske unije uz kofinansiranje USAID i Balkanskog fonda za demokratiju.

POVEZANE VESTI:


Evropska unija i Zapadni Balkan – poverenje i novi entuzijazam u procesu evrointegracija

 


PREPORUKE sa konferencije Evropska unija i Zapadni Balkan: ka obnovi poverenja

 


Transformativni potencijal mladih u procesima integracije u EU i Zapadni Balkan nakon pandemije izazvane virusom Covid-19

 


Regionalna POLITEIA škola za mlade sa Zapadnog Balkana i Turske

 


Fond za mlade „I naš glas treba da se čuje“ – predstavljeni rezultati omladinskih projekata

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Email
WhatsApp
Telegram
Print