Da li su nam mladi prioritet, i zašto nisu?

Analiza u okviru projekta „Mladi Balkana za Evropu“ („Regional Youth Compact for Europe“) 

Autorka: Bojana Jevtović, Fondacija Ana i Vlade Divac

Iz analize: „Teorija i veliki broj istraživanja ukazuju da intervencije i mere podrške usmerene na mlade mogu u kratkom vremenskom roku doprineti njihovom poboljšanju zdravlja, smanjenju siromaštva i obezbeđivanja sveobuhvatne koristi mladih osoba društvu u kom žive.

Rezultati se postižu čak i sa relativno skromnim programima ulaganja. Takođe, u zemljama u kojima se nedovoljno ulaže u decu i njihov razvoj u ranijem periodu, ulaganja u mlade mogu pružiti priliku da se nedostatak ove podrške nadoknadi kasnije u oblasti ulaganja u ljudski kapital.

Značaj ulaganja u mlade je prepoznat kao jedan od vodećih prioriteta Evropske unije. Evropske institucije i njihove države članice, kao i organizacije civilnog društva, više puta su naglašavale važnost učešća mladih u podsticanju aktivnog građanstva mladih, jačanju njihove integracije i uključivanja i jačanju njihovog doprinosa razvoju demokratije.“ (…) 

PREUZMITE analizu u PDF formatu:

Bojana Jevtović: Da li su nam mladi prioritet, i zašto nisu?

Analiza je izrađena u okviru projekta „Mladi Balkana za Evropu“ („Regional Youth Compact for Europe“)

„Mladi Balkana za Evropu“ je trogodišnji projekat koji Fondacija Centar za demokratiju sporovodi od 2018. godine zajedno sa 13 partnera iz regiona i evropskom mrežom ALDA.

Projekat je finansijski podržan od strane Evropske unije uz kofinansiranje USAID i Balkanskog fonda za demokratiju.

POVEZANE VESTI:


Evropska unija i Zapadni Balkan – poverenje i novi entuzijazam u procesu evrointegracija

 


PREPORUKE sa konferencije Evropska unija i Zapadni Balkan: ka obnovi poverenja

 


Transformativni potencijal mladih u procesima integracije u EU i Zapadni Balkan nakon pandemije izazvane virusom Covid-19

 


Regionalna POLITEIA škola za mlade sa Zapadnog Balkana i Turske

 


Fond za mlade „I naš glas treba da se čuje“ – predstavljeni rezultati omladinskih projekata

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on print
Print

Donatori i Partneri

This website was created and maintained with the financial support of the European Union.
Its contents are the sole responsibility of Center for Democracy Foundation and do not necessarily reflect the views of the European Union

Opinions expressed on this website do not necessarily represent those of the Balkan Trust for Democracy, the German Marshall Fund of the United States, or its partners

Copyright 2021 Politeia

O nama

Politeia Institute je regionalna obrazovna platforma namenjena mladima koji žele da unaprede svoja znanja, doprinesu razvoju društva u kojem žive, povezujući se sa mladim ljudima u svojoj zemlji,  na Zapadnom Balkanu i u Evropskoj uniji.

Kontakt

Adresa:
Kraljice Natalije 70/II,
11000 Beograd, Srbija

Telefon:
+381 11  3627 780
+381 11  3627 790

E-mail:
info@centaronline.org

Important

This is development environment for project politeia.institute

Website is under construction.