Da li su nam mladi prioritet, i zašto nisu?

Analiza u okviru projekta „Mladi Balkana za Evropu“ („Regional Youth Compact for Europe“) 

Autorka: Bojana Jevtović, Fondacija Ana i Vlade Divac

Iz analize: „Teorija i veliki broj istraživanja ukazuju da intervencije i mere podrške usmerene na mlade mogu u kratkom vremenskom roku doprineti njihovom poboljšanju zdravlja, smanjenju siromaštva i obezbeđivanja sveobuhvatne koristi mladih osoba društvu u kom žive.

Rezultati se postižu čak i sa relativno skromnim programima ulaganja. Takođe, u zemljama u kojima se nedovoljno ulaže u decu i njihov razvoj u ranijem periodu, ulaganja u mlade mogu pružiti priliku da se nedostatak ove podrške nadoknadi kasnije u oblasti ulaganja u ljudski kapital.

Značaj ulaganja u mlade je prepoznat kao jedan od vodećih prioriteta Evropske unije. Evropske institucije i njihove države članice, kao i organizacije civilnog društva, više puta su naglašavale važnost učešća mladih u podsticanju aktivnog građanstva mladih, jačanju njihove integracije i uključivanja i jačanju njihovog doprinosa razvoju demokratije.“ (…) 

PREUZMITE analizu u PDF formatu:

Bojana Jevtović: Da li su nam mladi prioritet, i zašto nisu?

Analiza je izrađena u okviru projekta „Mladi Balkana za Evropu“ („Regional Youth Compact for Europe“)

„Mladi Balkana za Evropu“ je trogodišnji projekat koji Fondacija Centar za demokratiju sporovodi od 2018. godine zajedno sa 13 partnera iz regiona i evropskom mrežom ALDA.

Projekat je finansijski podržan od strane Evropske unije uz kofinansiranje USAID i Balkanskog fonda za demokratiju.

POVEZANE VESTI:


Evropska unija i Zapadni Balkan – poverenje i novi entuzijazam u procesu evrointegracija

 


PREPORUKE sa konferencije Evropska unija i Zapadni Balkan: ka obnovi poverenja

 


Transformativni potencijal mladih u procesima integracije u EU i Zapadni Balkan nakon pandemije izazvane virusom Covid-19

 


Regionalna POLITEIA škola za mlade sa Zapadnog Balkana i Turske

 


Fond za mlade „I naš glas treba da se čuje“ – predstavljeni rezultati omladinskih projekata

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Email
WhatsApp
Telegram
Print