Dijalog i razumevanje u regionu za sigurniji put ka EU

POLITEIA Regionalna škola za participaciju mladih 2023  Da bi se napravile pametne i smislene politike orijentisane na mlade, potrebna je saradnja između kreatora politike i mladih, zasnovana na kredibilnom dijalogu o politici. Upravo to je osnovni cilj „POLITEIA Regionalne škole za participaciju mladih“ koja je održana u Nišu od 6.…

Regionalna Politeia škola mladima daje šansu da rade zajedno i bolje se razumeju

Politeia škola je važna jer okuplja mlade iz regiona, daje im šansu da rade zajedno, dizajniraju svoje projekte i nauče kako da slušaju jedni druge i bolje se razumeju, poručila je generalna sekretarka Fondacije Centar za demokratiju Nataša Vučković. Živimo u kulturama gde ne postoji velika veština slušanja i zbog…

Otvorena POLITEIA Regionalna škola za participaciju mladih 2023

Regionalni dijalog mladih za Evropu  Fondacija Centar za demokratiju u saradnji sa partnerskim organizacijama civilnog društva iz regiona Zapadnog Balkana organizuje od 6. do 12. jula 2023. „POLITEIA Regionalnu školu za participaciju mladih“. Svečano otvaranje POLITEIA škole održano je 6. jula 2023. godine u Nišu. Na otvaranju POLITEIA škole govorili su:…

Sastanak partnera na projektu „Regionalni dijalog mladih za Evropu“ u Nišu

Fondacija Centar za demokratiju, u saradnji sa partnerskim organizacijama civilnog društva iz regiona Zapadnog Balkana, održala je 24-26. maja 2023. godine u Nišu prvi in-vivo sastanak na temu realizacije projekta „Regionalni dijalog mladih za Evropu“ (Regional Youth Dialogue for Europe). Susret u Nišu je, nakon prethodna dva online sastanka, bio…

Regionalni dijalog mladih za Evropu

Regional Youth Dialogue for Europe Trogodišnji regionalni projekat (2023-2026) za: – Veće učešće mladih u donošenju odluka – Unapređenje razumevanja i saradnje na Zapadnom Balkanu – Jačanje aktivne podrške građana za reforme i integraciju u Evropsku uniju Fondacija Centar za demokratiju u saradnji sa partnerskim organizacijama civilnog društva iz regiona…

Regional Youth Compact for Europe – Project Report

Beograd, 2021. PREUZIMANJE: Regional Youth Compact for Europe – Project Report (PDF fajl) This publication has been produced with the financial support of the European Union. Its contents are in sole responsibility of the Center for Democracy Foundation, and do not necessarily reflect the views of the European Union. Opinions…

Get Engaged – Make Compact!

„Regional Youth Compact for Europe“  #EU #WesternBalkans #EUintegration #RegionalCooperation #YouthCompact #BalkanYouth #RYCE #BNLD #ALDA #FCD