Regionalni dijalog mladih za Evropu

Regional Youth Dialogue for Europe Trogodišnji regionalni projekat (2023-2026) za: – Veće učešće mladih u donošenju odluka – Unapređenje razumevanja i saradnje na Zapadnom Balkanu – Jačanje aktivne podrške građana za reforme i integraciju u Evropsku uniju Fondacija Centar za demokratiju u saradnji sa partnerskim organizacijama civilnog društva iz regiona…

Regional Youth Compact for Europe – Project Report

Beograd, 2021. PREUZIMANJE: Regional Youth Compact for Europe – Project Report (PDF fajl) This publication has been produced with the financial support of the European Union. Its contents are in sole responsibility of the Center for Democracy Foundation, and do not necessarily reflect the views of the European Union. Opinions…

Get Engaged – Make Compact!

„Regional Youth Compact for Europe“  #EU #WesternBalkans #EUintegration #RegionalCooperation #YouthCompact #BalkanYouth #RYCE #BNLD #ALDA #FCD

Regional Youth Network Forum – predstavljanje komparativne studije u okviru projekta „Mladi Balkana za Evropu“

„Transformativni potencijal mladih u procesima integracije u EU i Zapadni Balkan nakon pandemije izazvane virusom Covid-19“  Fondacija Centar za demokratiju organizovala je 23. jula 2021. godine, u okviru projekta „Mladi Balkana za Evropu“, Regional Youth Network Forum na kojem je predstavljena komparativna studija pod nazivom „Transformativni potencijal mladih u procesima…

EU i Zapadni Balkan: Obnova poverenja – Poruke sa konferencije

„Evropska unija i Zapadni Balkan – obnova poverenja“ (završna konferencija projekta „Mladi Balkana za Evropu“)  Fondacija Centar za demokratiju organizovala je 1. jula 2021. završnu konferenciju „Evropska unija i Zapadni Balkan – obnova poverenja“, u okviru projekta Mladi Balkana za Evropu (Regional Youth Compact for Europe)   Vest sa konferencije: European Union…

Evropska unija i Zapadni Balkan – poverenje i novi entuzijazam u procesu evrointegracija

„Evropska unija i Zapadni Balkan – obnova poverenja“ Završna konferencija projekta „Mladi Balkana za Evropu“  Fondacija Centar za demokratiju organizovala je 1. jula 2021. završnu konferenciju „Evropska unija i Zapadni Balkan – obnova poverenja“ na kojoj je 14 organizacija civilnog društva iz regiona, partnera na projektu „Mladi Balkana za Evropu“,…

Održana regionalna POLITEIA škola za mlade sa Zapadnog Balkana i Turske

„POLITEIA Western Balkans School for Youth Participation“ Fondacija Centar za demokratiju organizovala je, u okviru projekta Mladi Balkana za Evropu (Regional Youth Compact for Europe), regionalnu školu za mlade „POLITEIA Western Balkans School for Youth Participation“ na kojoj su učestvovali studenti i mladi stručnjaci sa Zapadnog Balkana i Turske. Politeia…