Dijalog i razumevanje u regionu za sigurniji put ka EU

POLITEIA Regionalna škola za participaciju mladih 2023 

Da bi se napravile pametne i smislene politike orijentisane na mlade, potrebna je saradnja između kreatora politike i mladih, zasnovana na kredibilnom dijalogu o politici. Upravo to je osnovni cilj „POLITEIA Regionalne škole za participaciju mladih“ koja je održana u Nišu od 6. do 12. jula 2023. uz učešće studenata, aktivista i mladih eksperata iz Albanije, Severne Makedonije, Kosova*, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije.

POLITEIA školu organizuje Fondacija Centar za demokratiju u saradnji sa partnerskim organizacijama civilnog društva iz regiona Zapadnog Balkana u okviru projekta Regionalni dijalog mladih za Evropu (Regional Youth Dialogue for Europe) koji se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije.

POLITEIA okuplja mlade ljude iz regiona još od 1997. i zahvaljujući odličnim predavačima, interaktivnom načinu rada i kvalitetnom izboru učesnika daje šansu mladima da rade zajedno, stvaraju projekte i uče kako da slušaju jedni druge. Tu vrednost ističe Nataša Vučković, generalna sekretarka Fondacije Centar za demokratiju.

“Mi nastojimo da sa ovim mladim ljudima razgovaramo o stvarima o kojima se ne govori dovoljno ili ne razgovara na način koji omogućava slušanje. Kada govorimo o toleranciji, kada govorimo o nediskriminaciji, moramo da naučimo da uđemo u cipele onog drugog”, jer to je po rečima Vučković pravac međusobnog razumevanja i rešenja.

Ministarka za evropske integracije Tanja Miščević na otvaranju POLITEIA Regionalne škole istakla je važnost regionalnog povezivanja.

„Ovi mladi ljudi razumeju da regionalna saradnja i povezanost nije samo tu zbog uslova u procesu evropskih integracija za bilo koje od naših društava. To je potreba. Ekonomski razvoj regiona i ekonomski razvoj i povezivanje sa EU možemo ostvariti jedino ako zajednički učestvujemo. I tu dolazimo do priče o regionalnim inicijativama kao što su Berlinski proces i Otvoreni Balkan. Ovde imamo mlade ljude iz čitavog regiona koji su spremni nedelju dana da sede, uče, razgovaraju zajedno i tako stiču i razvijaju poverenje jedni u druge. Upravo toga nam je potrebno više“, zaključila je ministarka Miščević.

Strategija EU za mlade do 2027. godine podstiče sve mlade na društveni angažman i učešće u demokratskom životu. Glavni mehanizam učešća mladih EU u procesu donošenja odluka jeste Dijalog mladih, koji se primenjuje na lokalnom, nacionalnom i podnacionalnom nivou kako bi se iskoristila njihova mišljenja i ideje. Nastojeći da odgovori na izazove sa kojima se mladi suočavaju kao jedna od najranjivijih populacija, EU pruža brojne mehanizme koji podstiču veće učešće mladih i otvorenost institucija za komunikaciju sa mladima.

Regionalna saradnja podržana je kroz različite inicijative i programe kao što su program Erazmus+ i uvođenje Garancije za mlade u regionu. Na osnovu zaključaka i ciljeva Berlinskog procesa, podržavaju se snažne inicijative orijentisane na mlade u cilju pomirenja i saradnje – kao što su programi Regionalne kancelarije za saradnju mladih, ali i regionalni projekti kao što je POLITEIA.

“Pozivam vas da aktivno učestvujete i da se vaš glas čuje. Želimo da čujemo od vas – mladih ljudi u regionu. Jer ovde se radi o našoj budućnosti i budućnosti našeg kontinenta, budućnosti po vašem izboru”, poručila je Plamena Halačeva, zamenica šefa Delegacije EU u Srbiji.

Evropska unija će nastaviti da podržava inicijative koje unapređuju kvalitet života i perspektivu mladih na Zapadnom Balkanu i dodatno će intenzivirati saradnju sa regionom za uspešno pristupanje EU.

Izvor: EU u Srbiji

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Email
WhatsApp
Telegram
Print