Regionalna Politeia škola mladima daje šansu da rade zajedno i bolje se razumeju

Politeia škola je važna jer okuplja mlade iz regiona, daje im šansu da rade zajedno, dizajniraju svoje projekte i nauče kako da slušaju jedni druge i bolje se razumeju, poručila je generalna sekretarka Fondacije Centar za demokratiju Nataša Vučković.

Živimo u kulturama gde ne postoji velika veština slušanja i zbog toga imamo sukobe koji bi se mogli rešiti kada bismo se više slušali. Mi nastojimo da sa ovim mladim ljudima razgovaramo o stvarima o kojima se možda ne razgovara dovoljno i ne razgovara na način koji omogućava slušanje.

Kada govorimo o toleranciji i nediskriminaciji, uvek je važno da naučimo da „uđemo u cipele“ drugih jer ćemo ih tako bolje razumeti. Ako i oni uđu u naše cipele, možda ćemo naći način da rešimo probleme, koji su veliki u regionu Zapadnog Balkana, ali mogu da se reše.

„POLITEIA Regionalna škola za participaciju mladih“ održava se 6. do 12. jula 2023. godine u Nišu, u okviru projekta Regionalni dijalog mladih za Evropu (Regional Youth Dialogue for Europe) koji se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Email
WhatsApp
Telegram
Print