Fondacija Centar za demokratiju organizovala je trening za sindikate na temu Rodna perspektiva u dizajniranju i praćenju javnih politika“.

U obuci su učestvovali predstavnici i predstavnice sindikata UGS „Nezavisnost“, Saveza samostalnih sindikata Srbije i Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata, a predavači su bili Miloš Đajić (Centar modernih veština) i Sarita Bradaš (Fondacija Centar za demokratiju).

Kroz ovaj trening, učesnici i učesnice su dodatno osnaženi za razumevanje urodnjavanja javnih politika, kao skupa strateških pristupa i procesa koji služe za postizanje rodne ravnopravnosti.

Cilj treninga je bio da onima koji učestvuju u kreiranju i praćenju javnih politika približi proces uvođenja rodne perspektive, imajući u vidu standarde i prakse Ujedinjenih nacija i Evropske unije.

Fondacija Centar za demokratiju

AGENDA treninga „Rodna perspektiva u dizajniranju i praćenju javnih politika“ (PDF)

Dokumenta za preuzimanje