Stažiranje u okviru projekta „Mladi Balkana za Evropu“

Program stručne prakse 

Fondacija Centar za demokratiju predstavlja Ivanu Jačevu, iz Severne Makedonije, koja će u okviru programa „Mladi Balkana za Evropu“ (Regional Youth Compact for Europe) stažirati u našoj organizaciji narednih mesec dana. Program stažiranja, kao jedna od aktivnosti u okviru ovog Projekta, treba da obezbedi razmenu mladih na Zapadnom Balkanu, da im pruži priliku da se upoznaju sa funkcionisanjem organizacija civilnog društva, da razmenjuju koncepte, kao i da im pomogne u uspostavljanju inovativnog pristupa komunikacijama, čiji je oblik i sadržaj orijentisan ka mladima. Ovim se podstiče njihovo povećano učešće u građanskim inicijativama, kreiranju politika i strukturiranom dijalogu.

Za vreme stažiranja, Ivana će na prvom mestu dati svoj doprinos lokalnim i regionalnim aktivnostima programa „Mladi Balkana za Evropu“. Očekujemo da će u značajnoj meri pomoći kolegama koji rade na ovom projektu. Takođe će se upoznati sa ostalim programima i aktivnostima koje se odvijaju u našoj organizaciji.

Nadamo se da će Ivana, kao novi član našeg tima steći dragocena iskustva, koja će joj pomoći u njenom daljem radu, i na razvijanju veština vezanih za komunikaciju, umrežavanje i ostalih bitnih aspekata programa „Mladi Balkana za Evropu“.

Dobrodošla Ivana, uz želje da narednih mesec dana protekne na najproduktivniji način!

Fondacija Centar za demokratiju

„Mladi Balkana za Evropu“ (Regional Youth Compact for Europe) je trogodišnji projekat koji sprovodi Fondacija Centar za demokratiju sa 13 partnera iz regiona. Projekat je finansijski podržan od strane Evropske unije i Balkanskog fonda za demokratiju.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Email
WhatsApp
Telegram
Print