Stažiranje u okviru projekta „Mladi Balkana za Evropu“

Stažiranje u okviru projekta „Mladi Balkana za Evropu“

Program stručne prakse 

Fondacija Centar za demokratiju predstavlja Ivanu Jačevu, iz Severne Makedonije, koja će u okviru programa „Mladi Balkana za Evropu“ (Regional Youth Compact for Europe) stažirati u našoj organizaciji narednih mesec dana. Program stažiranja, kao jedna od aktivnosti u okviru ovog Projekta, treba da obezbedi razmenu mladih na Zapadnom Balkanu, da im pruži priliku da se upoznaju sa funkcionisanjem organizacija civilnog društva, da razmenjuju koncepte, kao i da im pomogne u uspostavljanju inovativnog pristupa komunikacijama, čiji je oblik i sadržaj orijentisan ka mladima. Ovim se podstiče njihovo povećano učešće u građanskim inicijativama, kreiranju politika i strukturiranom dijalogu.

Za vreme stažiranja, Ivana će na prvom mestu dati svoj doprinos lokalnim i regionalnim aktivnostima programa „Mladi Balkana za Evropu“. Očekujemo da će u značajnoj meri pomoći kolegama koji rade na ovom projektu. Takođe će se upoznati sa ostalim programima i aktivnostima koje se odvijaju u našoj organizaciji.

Nadamo se da će Ivana, kao novi član našeg tima steći dragocena iskustva, koja će joj pomoći u njenom daljem radu, i na razvijanju veština vezanih za komunikaciju, umrežavanje i ostalih bitnih aspekata programa „Mladi Balkana za Evropu“.

Dobrodošla Ivana, uz želje da narednih mesec dana protekne na najproduktivniji način!

Fondacija Centar za demokratiju

„Mladi Balkana za Evropu“ (Regional Youth Compact for Europe) je trogodišnji projekat koji sprovodi Fondacija Centar za demokratiju sa 13 partnera iz regiona. Projekat je finansijski podržan od strane Evropske unije i Balkanskog fonda za demokratiju.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Email
WhatsApp
Telegram
Print

Donatori i Partneri

This website was created and maintained with the financial support of the European Union.
Its contents are the sole responsibility of Center for Democracy Foundation and do not necessarily reflect the views of the European Union

Opinions expressed on this website do not necessarily represent those of the Balkan Trust for Democracy, the German Marshall Fund of the United States, or its partners

Copyright 2021 Politeia

O nama

Politeia Institute je regionalna obrazovna platforma namenjena mladima koji žele da unaprede svoja znanja, doprinesu razvoju društva u kojem žive, povezujući se sa mladim ljudima u svojoj zemlji,  na Zapadnom Balkanu i u Evropskoj uniji.

Kontakt

Adresa:
Kraljice Natalije 70/II,
11000 Beograd, Srbija

Telefon:
+381 11  3627 780
+381 11  3627 790

E-mail:
info@centaronline.org

Important

This is development environment for project politeia.institute

Website is under construction.