Regionalni forum Mreže mladih Balkana za Evropu

Regionalni forum Mreže mladih Balkana za Evropu

Deklaracija mladih o regionalnoj saradnji 

Nakon dve održane regionalne radionice za mlade, 7. novembra 2019. godine u Prištini održan je i prvi Regionalni forum mladih.

Na Forumu je uspostavljena Mreža mladih Balkana za Evropu čiji će članovi u praksi da primene znanje koje su stekli tokom trajanja Foruma, kroz praćenje nekih od obrađenih tema koje se tiču procesa evropskih integracija u sredinama iz kojih dolaze. Pored toga što će ovaj proces pratiti, oni će takođe sarađivati sa akterima u njihovim lokalnim zajednicama, i radiće na uspostavljanju najboljih načina za implementaciju reformi, uz praćenje rezultata i efekata promena.

Tokom Foruma, učesnici su izradili Deklaraciju mladih o regionalnoj saradnji koju možete pročitati na sledećem linku:

http://www.alda-balkan-youth.eu/Youth-Compact/Declaration

Projekat finansira Evropska unija i Balkan Trust for Democracy (German Marshall Fund of the United States).

Fondacija Centar za demokratiju

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Email
WhatsApp
Telegram
Print

Donatori i Partneri

This website was created and maintained with the financial support of the European Union.
Its contents are the sole responsibility of Center for Democracy Foundation and do not necessarily reflect the views of the European Union

Opinions expressed on this website do not necessarily represent those of the Balkan Trust for Democracy, the German Marshall Fund of the United States, or its partners

Copyright 2021 Politeia

O nama

Politeia Institute je regionalna obrazovna platforma namenjena mladima koji žele da unaprede svoja znanja, doprinesu razvoju društva u kojem žive, povezujući se sa mladim ljudima u svojoj zemlji,  na Zapadnom Balkanu i u Evropskoj uniji.

Kontakt

Adresa:
Kraljice Natalije 70/II,
11000 Beograd, Srbija

Telefon:
+381 11  3627 780
+381 11  3627 790

E-mail:
info@centaronline.org

Important

This is development environment for project politeia.institute

Website is under construction.