Regionalni forum Mreže mladih Balkana za Evropu

Deklaracija mladih o regionalnoj saradnji 

Nakon dve održane regionalne radionice za mlade, 7. novembra 2019. godine u Prištini održan je i prvi Regionalni forum mladih.

Na Forumu je uspostavljena Mreža mladih Balkana za Evropu čiji će članovi u praksi da primene znanje koje su stekli tokom trajanja Foruma, kroz praćenje nekih od obrađenih tema koje se tiču procesa evropskih integracija u sredinama iz kojih dolaze. Pored toga što će ovaj proces pratiti, oni će takođe sarađivati sa akterima u njihovim lokalnim zajednicama, i radiće na uspostavljanju najboljih načina za implementaciju reformi, uz praćenje rezultata i efekata promena.

Tokom Foruma, učesnici su izradili Deklaraciju mladih o regionalnoj saradnji koju možete pročitati na sledećem linku:

http://www.alda-balkan-youth.eu/Youth-Compact/Declaration

Projekat finansira Evropska unija i Balkan Trust for Democracy (German Marshall Fund of the United States).

Fondacija Centar za demokratiju

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Email
WhatsApp
Telegram
Print

Important

This is development environment for project politeia.institute

Website is under construction.