Regionalni forum Mreže mladih Balkana za Evropu

Deklaracija mladih o regionalnoj saradnji 

Nakon dve održane regionalne radionice za mlade, 7. novembra 2019. godine u Prištini održan je i prvi Regionalni forum mladih.

Na Forumu je uspostavljena Mreža mladih Balkana za Evropu čiji će članovi u praksi da primene znanje koje su stekli tokom trajanja Foruma, kroz praćenje nekih od obrađenih tema koje se tiču procesa evropskih integracija u sredinama iz kojih dolaze. Pored toga što će ovaj proces pratiti, oni će takođe sarađivati sa akterima u njihovim lokalnim zajednicama, i radiće na uspostavljanju najboljih načina za implementaciju reformi, uz praćenje rezultata i efekata promena.

Tokom Foruma, učesnici su izradili Deklaraciju mladih o regionalnoj saradnji koju možete pročitati na sledećem linku:

http://www.alda-balkan-youth.eu/Youth-Compact/Declaration

Projekat finansira Evropska unija i Balkan Trust for Democracy (German Marshall Fund of the United States).

Fondacija Centar za demokratiju

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Email
WhatsApp
Telegram
Print