Formirana Mreža mladih Balkana za Evropu

U Prištini su od 5. do 7. novembra 2019. održana dva događaja za predstavnike mladih iz četrnaest organizacija učesnica na projektu Mladi Balkana za Evropu (Regional Youth Compact for Europe). Održane su radionice na temu zapošljavanja i obrazovanja i Regionalni forum mladih. U okviru Regionalnog foruma mladih, formirana je Mreža mladih Balkana za Evropu.

Svrha radionica bila je širenje znanja o procesima i procedurama evropskih integracija, sa posebnim osvrtom na zapošljavanje i socijalnu koheziju, uz osposobljavanje organizacija za samostalno praćenje procesa evropskih integracija u navedenim oblastima.

Radionice su obuhvatile neke od najvažnijih tema za mlade sa Balkana i Turske, kao što su reforme tržišta rada, standardi dostojanstvenog rada, socijalna kohezija, mobilnost mladih i prilike za zapošljavanje.

Mreža mladih Balkana za Evropu će stečena znanja u okviru održanih radionica primenjivati u praksi, kroz praćenje neke od obrađenih tema koje se tiču procesa evropskih integracija u državama iz kojih dolaze. Pratiće proces reformi u ovim oblastima, sarađivaće sa najznačajnijim akterima, i radiće na uspostavljanju najboljih načina za implementaciju reformi, uz praćenje rezultata i efekata promena.

Na celokupnom programu učestvovalo je više od pedeset mladih aktivista i studenata iz Zapadnog Balkana i Turske.

Projekat finansira Evropska unija i Balkan Trust for Democracy (German Marshall Fund of the United States).

Fondacija Centar za demokratiju

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Email
WhatsApp
Telegram
Print