Regionalni dijalog mladih za Evropu

Regional Youth Dialogue for Europe

Trogodišnji regionalni projekat (2023-2026) za:

– Veće učešće mladih u donošenju odluka

– Unapređenje razumevanja i saradnje na Zapadnom Balkanu

– Jačanje aktivne podrške građana za reforme i integraciju u Evropsku uniju

Fondacija Centar za demokratiju u saradnji sa partnerskim organizacijama civilnog društva iz regiona Zapadnog Balkana započela je realizaciju projekta Regionalni dijalog mladih za Evropu (Regional Youth Dialogue for Europe).

Mladi iz regiona Zapadnog Balkana smatraju da nisu dovoljno vidljivi, niti uključeni u procese koji se tiču njihove budućnosti. Neophodno je unaprediti participaciju mladih u građanskom i demokratskom društvu, njihovo povezivanje i saradnju u regionu i osnažiti dijalog mladih sa donosiocima odluka. Projekat se realizuje u kontekstu implementacije EU Strategije za mlade, pratećeg Akcionog plana i Ekonomskog-investicionog plana za Zapadni Balkan koji je uspostavio program Garancija za mlade.

U projekat ugrađujemo iskustvo u promociji evropskih i demokratskih vrednosti i ljudskih prava, Ciljeva održivog razvoja Agende 2030, posebno vodeći računa o unapređenju položaja mladih i pripadnika osetljivih grupa, kao i iskustvo podsticanja javnog dijaloga, kreiranja i praćenja javnih politika i uključivanja građana u procese donošenja odluka.

Kroz podršku organizacijama civilnog društva i, naročito, omladinskim organizacijama osnažićemo njihove aktiviste i građane širom regiona:

 • da se aktivno zalažu za usvajanje evropskih vrednosti i jačanje demokratskih odgovornih institucija
 • da učestvuju u javnom dijalogu o reformama
 • da šire znanje o ekonomskom i socijalnom napretku koji donosi usvajanje evropskih standarda u javnim politikama
 • da rade zajedno na osmišljavanju i realizaciji projekata od zajedničkog interesa
 • da kroz dijalog i saradnju prevazilaze nasleđe prošlosti u regionu i daju podršku dobrosusedskim odnosima i pomirenju

 

Glavne aktivnosti

 

Znanje i razmena:

 • Istraživanje o omladinskim politikama na Zapadnom Balkanu
 • Politeia Regionalna škola za participaciju mladih
 • Volonterska praksa

 

Javni dijalog o javnim politikama – lokalno, nacionalno, regionalno:

 • Politeia tematske regionalne sesije o javnim politikama
 • Debate o politikama za mlade
 • Monitoring javnih politika za mlade
 • Regionalna konferencija

 

Finansiranje projekata organizacija civilnog društva:

 • Fond za mlade
 • Fond za uspešne inicijative

 

Dinamična komunikacija sa građanima:

 • Informativni i kreativni sadržaji u medijima i društvenim mrežama
 • Interaktivni online omladinski forum

 

Radimo u: Beogradu, Tirani, Sarajevu, Prištini, Skopju, Novom Sadu…

 

Program će uključiti:
 • 150 omladinskih organizacija i 1.500 omladinskih aktivista obuhvaćeno istraživanjem
 • 50 učesnika/ca Regionalne škole Politeia
 • 6 Politeia tematskih sesija
 • 1.000 mladih na interaktivnom omladinskom forumu
 • 10 mladih aktivista na volonterskoj praksi (stažiranje)
 • 30 finansiranih projekata kroz Fond za mlade
 • 6 ekspertskih analiza i predloga omladinskih politika
 • 30 javnih debata o politikama za mlade
 • 200 učesnika/ca uživo i 300 online na dvodnevnoj regionalnoj konferenciji

 

Koordinator projekta:

Fondacija Centar za demokratiju, Beograd

Partneri:

Akademija za evropske integracije i pregovore iz Tirane (AIEN)

Kosovska inicijativa za stabilnost iz Prištine (IKS)

Mreža progresivnih inicijativa iz Sarajeva (NPI)

NVO Info Centar iz Skoplja (NGO IC)

Regionalna akademija za demokratski razvoj iz Novog Sada (ADD)

Youth Act Centar iz Tirane (YA)

Projekat finansira Evropska unija

 

POLITEIA regionalna škola za participaciju mladih 2023

PREPORUČUJEMO:

POLITEIA regionalna škola za participaciju mladih 2023 (liflet)

Regionalni dijalog mladih za Evropu (liflet)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Email
WhatsApp
Telegram
Print