Regional Youth Network Forum – predstavljanje komparativne studije u okviru projekta „Mladi Balkana za Evropu“

„Transformativni potencijal mladih u procesima integracije u EU i Zapadni Balkan nakon pandemije izazvane virusom Covid-19“ 

Fondacija Centar za demokratiju organizovala je 23. jula 2021. godine, u okviru projekta „Mladi Balkana za Evropu“, Regional Youth Network Forum na kojem je predstavljena komparativna studija pod nazivom Transformativni potencijal mladih u procesima integracije u EU i Zapadni Balkan nakon pandemije izazvane virusom Covid-19.

Na panelu su učestvovali Dragan Srećković (istraživač), Nikola Paunović (programski asistent, CRTA), predstavnici organizacija partnera na projektu, sindikata, akademske zajednice, nezavisnih istitucija i predstavnici organizacija civilnog društva, a razgovor je moderirao Stefan Simić (programski koordinator, Fondacija Centar za demokratiju).

Autor studije Dragan Srećković je predstavio ključne nalaze iz istraživanja. Posebna pažnja je bila na izazovima sa kojima se istraživački tim susreo u svom radu, od izbora koji su održani u gotovo svim zemljama regiona, do pandemije Korona virusa, zbog čega ovo istraživanje ima posebnu težinu.

Nikola Paunović, programski asistent u organizaciji CRTA, koja je zajedno sa autorom studije radila na ovom istraživanju, izneo je pojedinosti o samom projektu koji je trajao tri godine, u više zemalja regiona i sa 13 partnera, osvrnuvši se i na buduću saradnju partnerskih organizacija.

Komparativna studija „Transformativni potencijal mladih u procesima integracije u EU i Zapadni Balkan nakon pandemije izazvane virusom Covid-19“ izrađena je u okviru projekta „Mladi Balkana za Evropu“ („Regional Youth Compact for Europe“).

 

PREUZIMANJE (PDF):

SRB – COMPARATIVE STUDY Youth Transformative Potential

ENG – COMPARATIVE STUDY Youth Transformative Potential

ALB – COMPARATIVE STUDY Youth Transformative Potential

MKD – COMPARATIVE STUDY Youth Transformative Potential

 

Ova publikacija je sačinjena uz finansijsku podršku Evropske unije. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost – CRTA, i ne odražava nužno stavove Evropske unije. 

Projekat „Mladi Balkana za Evropu“ je trogodišnji projekat koji Fondacija Centar za demokratiju sporovodi od 2018. godine zajedno sa 13 partnera iz regiona i evropskom mrežom ALDA.

Projekat je finansijski podržan od strane Evropske unije uz kofinansiranje USAID i Balkanskog fonda za demokratiju. 

Fondacija Centar za demokratiju

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on print
Print

Donatori i Partneri

This website was created and maintained with the financial support of the European Union.
Its contents are the sole responsibility of Center for Democracy Foundation and do not necessarily reflect the views of the European Union

Opinions expressed on this website do not necessarily represent those of the Balkan Trust for Democracy, the German Marshall Fund of the United States, or its partners

Copyright 2021 Politeia

O nama

Politeia Institute je regionalna obrazovna platforma namenjena mladima koji žele da unaprede svoja znanja, doprinesu razvoju društva u kojem žive, povezujući se sa mladim ljudima u svojoj zemlji,  na Zapadnom Balkanu i u Evropskoj uniji.

Kontakt

Adresa:
Kraljice Natalije 70/II,
11000 Beograd, Srbija

Telefon:
+381 11  3627 780
+381 11  3627 790

E-mail:
info@centaronline.org

Important

This is development environment for project politeia.institute

Website is under construction.