Regional Youth Network Forum – predstavljanje komparativne studije u okviru projekta „Mladi Balkana za Evropu“

„Transformativni potencijal mladih u procesima integracije u EU i Zapadni Balkan nakon pandemije izazvane virusom Covid-19“ 

Fondacija Centar za demokratiju organizovala je 23. jula 2021. godine, u okviru projekta „Mladi Balkana za Evropu“, Regional Youth Network Forum na kojem je predstavljena komparativna studija pod nazivom Transformativni potencijal mladih u procesima integracije u EU i Zapadni Balkan nakon pandemije izazvane virusom Covid-19.

Na panelu su učestvovali Dragan Srećković (istraživač), Nikola Paunović (programski asistent, CRTA), predstavnici organizacija partnera na projektu, sindikata, akademske zajednice, nezavisnih istitucija i predstavnici organizacija civilnog društva, a razgovor je moderirao Stefan Simić (programski koordinator, Fondacija Centar za demokratiju).

Autor studije Dragan Srećković je predstavio ključne nalaze iz istraživanja. Posebna pažnja je bila na izazovima sa kojima se istraživački tim susreo u svom radu, od izbora koji su održani u gotovo svim zemljama regiona, do pandemije Korona virusa, zbog čega ovo istraživanje ima posebnu težinu.

Nikola Paunović, programski asistent u organizaciji CRTA, koja je zajedno sa autorom studije radila na ovom istraživanju, izneo je pojedinosti o samom projektu koji je trajao tri godine, u više zemalja regiona i sa 13 partnera, osvrnuvši se i na buduću saradnju partnerskih organizacija.

Komparativna studija „Transformativni potencijal mladih u procesima integracije u EU i Zapadni Balkan nakon pandemije izazvane virusom Covid-19“ izrađena je u okviru projekta „Mladi Balkana za Evropu“ („Regional Youth Compact for Europe“).

 

PREUZIMANJE (PDF):

SRB – COMPARATIVE STUDY Youth Transformative Potential

ENG – COMPARATIVE STUDY Youth Transformative Potential

ALB – COMPARATIVE STUDY Youth Transformative Potential

MKD – COMPARATIVE STUDY Youth Transformative Potential

 

Ova publikacija je sačinjena uz finansijsku podršku Evropske unije. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost – CRTA, i ne odražava nužno stavove Evropske unije. 

Projekat „Mladi Balkana za Evropu“ je trogodišnji projekat koji Fondacija Centar za demokratiju sporovodi od 2018. godine zajedno sa 13 partnera iz regiona i evropskom mrežom ALDA.

Projekat je finansijski podržan od strane Evropske unije uz kofinansiranje USAID i Balkanskog fonda za demokratiju. 

Fondacija Centar za demokratiju

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Email
WhatsApp
Telegram
Print