Politeia tematska sesija „Zelena agenda i kreiranje javnih politika na Zapadnom Balkanu“

Regionalni dijalog mladih za Evropu (Regional Youth Dialogue for Europe)  

U okviru projekta „Regionalni dijalog mladih za Evropu“ koji finansira Evropska unija u Beogradu je 27-29. novembra 2023. održana Politeia tematska sesija „Zelena agenda i kreiranje javnih politika na Zapadnom Balkanu“.

Mladi iz regiona Zapadnog Balkana imali su priliku da unaprede svoja znanja o temama kao što su: Aktuelne politike zaštite životne sredine i druge javne politike vezane za mlade; Posebni dokumenti javnih politika koji se odnose na implementaciju Zelene agende i EU integracije: Poglavlje 27 i Program ekonomskih reformi (ERP); Struktura dokumenta javne politike i proces pripreme; Različiti akteri uključeni u oblikovanje politika za mlade i životnu sredinu.

O aktuelnim javnim politikama i drugim dokumentima vezanim za sprovođenje Zelene agende na Zapadnom Balkanu u kontekstu procesa evropskih integracija, kao i procesima kreiranja javnih politika, sa mladima su razgovarali Nataša Đereg iz Centra za ekologiju i održivi razvoj i Davor Džakula iz Regionalne kancelarije za saradnju mladih (RYCO).

Na tematskoj sesiji učestvovali su predstavnici omladinskih organizacija, mladi aktivisti, kreatori politika i mladi ljudi iz političkih partija iz Srbije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova* i Severne Makedonije.

AGENDA >>>
 

Projekat Regionalni dijalog mladih za Evropu (Regional Youth Dialogue for Europe) realizuje se uz finansijsku podršku Evropske unije. 

 

Regionalni dijalog mladih za Evropu (Regional Youth Dialogue for Europe) realizuju Fondacija Centar za demokratiju, Beograd (kao koordinator projekta) i partnerske organizacije: Akademija za evropske integracije i pregovore iz Tirane (AIEN); Kosovska inicijativa za stabilnost iz Prištine (IKS); Mreža progresivnih inicijativa iz Sarajeva (NPI); NVO Info Centar iz Skoplja (NGO IC); Regionalna akademija za demokratski razvoj iz Novog Sada (ADD); Youth Act Centar iz Tirane (YA). Projekat finansira Evropska unija. 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Email
WhatsApp
Telegram
Print