Politeia predavanje – Prof. Andreas Gross (15.5.2021)

Subota, 15. maj 2021. || Politeia Studio

Polaznicima i polaznicama regionalne „POLITEIA Western Balkans School for Youth Participation“ održano je i predavanje na temu „Nerazvijenost EU demokratije i redukcija njenog integrativnog kapaciteta“.

Mladim učesnicima škole na ovu temu govorio je prof. Andreas Gross (bivši član Nacionalnog saveta Švajcarske i član Parlamentarne skupštine Saveta Evrope), a razgovor je otvorila Nataša Vučković, izvršna direktorka Fondacije Centar za demokratiju.

Andreas Gross izrazio je zadovoljstvo što kao predavač na ovogodišnjoj Politeia školi sa polaznicima može podeliti ideje koje nisu uobičajene, ali za koje smatra da ih je bitno razumeti, kako bi se popravila situacija u Evropi.

Demokratija nam je potrebna više nego ikada ranije, jer se mnogo građana unutar EU oseća otuđeno od EU, pa se posledično protive i proširenju. Države koje žele da postanu članice EU imaju poseban interes da se EU još više demokratizuje.

Osnivači Evropske unije su želeli konfederaciju ili federaciju baziranu na evropskom ustavu. Ključni pojam ovde jeste pojam suvereniteta. Evropski ustav jasno bi delegirao suverenitet na evropski nivo, ali na demokratski način. Ovakav ustav podrazumevao bi da nacionalne države prenesu deo svog suvereniteta na evropski nivo za unapred definisane nadležnosti i politike. Takođe, ovakav ustav morao bi se doneti na referendumu.

Danas, efekti globalizacije stvaraju potrebu da se napravi prava transnacionalna, evropska demokratija. Nacionalna država u sukobu sa globalizacijom ne može da odbrani demokratiju. Pre 70 godina, glavni argument za evropske integracije bio je mir, a danas je glavni argument demokratija.

Prema njegovom mišljenju, za svakog demokratu, federalni evropski ustav je važan zato što on proizvodi ono što najviše nedostaje EU. On stvara zajedničku transnacionalnu identifikaciju, integraciju različitosti, građansku, nacionalnu i regionalnu participaciju, decentralizovanu upravu, transnacionalnu političku moć, direktan legitimitet i jasnu podelu moći i odgovornosti. Treba da prevaziđemo ekonomističku, na tržištu baziranu EU, kojom suštinski upravljaju nacionalni ministri. Takva tvorevina nikada neće moći da ujedini tako diverzitetnu Evropu. Samo demokratija može integrisati različitosti.

Fondacija Centar za demokratiju od 7. do 29. maja 2021. godine održava novu regionalnu školu za mlade „POLITEIA Western Balkans School for Youth Participation“ na kojoj učestvuje 30 studenata i mladih stručnjaka sa Zapadnog Balkana i Turske.

Agenda Politeia škole 2021 (preuzimanje u PDF formatu)

Fondacija Centar za demokratiju 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Email
WhatsApp
Telegram
Print