Trening EdukacijaFondacija Centar za demokratiju, u okviru svojih programa obrazovanja i edukacije, organizuje trening na temu Rodna perspektiva u dizajniranju i praćenju javnih politika“.

Obuka je namenjena donosiocima odluka i drugim relevantnim akterima u javnoj upravi i lokalnim zajednicama (gradovi i opštine), poslodavcima (preduzeća, kompanije, poslovna udruženja), sindikalnim organizacijama, udruženjima građana i drugim organizacijama civilnog društva…

U okviru programa se obrađuju sledeće teme: Rod, rodni koncepti i terminologija, rodni jaz i obrasci rodne neravnopravnosti, pravni i politički okviri za rodnu ravnopravnost, integrisanje rodne perspektive u javne politike i dr.

Kroz ovaj trening, učesnici i učesnice se osnažuju za razumevanje urodnjavanja javnih politika, kao skupa strateških pristupa i procesa koji služe za postizanje rodne ravnopravnosti.

Cilj treninga je da se onima koji učestvuju u kreiranju i praćenju javnih politika približi proces uvođenja rodne perspektive, imajući u vidu domaće zakonodavstvo, ali i standarde i prakse Ujedinjenih nacija i Evropske unije.

Edukaciju realizuje tim iskusnih predavača i eksperata Fondacije Centar za demokratiju.

Za više informacija o ovom programu edukacije možete nam se obratiti putem e-maila: info@centaronline.org ili telefona: (011) 2646671, 3627780 (Milena Mićović Trajković).

Fondacija Centar za demokratiju

Dokumenta za preuzimanje