Najava: „Evropska unija i Zapadni Balkan – obnova poverenja“ (1.7.2021)

„Mladi Balkana za Evropu“ – završna konferencija 

Četvrtak, 1. jul 2021. od 10.00h do 14.30h

Fondacija Centar za demokratiju, u okviru projekta „Mladi Balkana za Evropu“, organizuje završnu konferenciju „Evropska unija i Zapadni Balkan – obnova poverenja“.

Na konferenciji će u okviru tri panela biti razmotren odnos Evropske unije i Zapadnog Balkana kroz prizmu evropskih integracija i učešća mladih u njemu. Na prvom panelu centralna tema će biti trenutni odnos država Zapadnog Balkana i Evropske unije. Drugi panel je posvećen mladima i njihovim očekivanjima od evropskih integracija. Na njemu će biti predstavljeno istraživanje o participaciji mladih na Zapadnom Balkanu u procesu evropskih integracija, koje je sprovedeno u okviru ovog projekta. O demokratiji na lokalnom nivou i građanskim inicijativama biće reči na trećem panelu gde će panelisti biti predstavnici organizacija koje su angažovane u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji i Makedoniji.

 

10.00-10.15h Otvaranje konferencije

 

 • Mateja Norčič Štamcar, Zamenica šefa Delegacije Evropske unije u Srbiji
 • Nataša Vučković, Izvršna direktorka, Fondacija Centar za demokratiju

 

10.15-12.00h Sesija 1: Evropska unija i Zapadni Balkan – Obnova poverenja i novi entuzijazam za proširenje/integracije

 

Govornici:

 • Antonella Valmorbida, Generalna sekretarka, Evropska mreža za lokalnu demokratiju – ALDA, Francuska;
 • Sonja Licht, Predsednica, Beogradski fond za političku izuzetnost, Srbija;
 • Prof. dr Gordana Đurović, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Podgorici, Crna Gora;
 • Daša Šašić Šilović, Predsedavajuća, CEE Mreža za rodna pitanja, Hrvatska;
 • Saša Magazinović, Poslanik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hecegovine, Bosna i Hercegovina;
 • Remzi Lani, Izvršni director, Albanski institut za medije, Albanija;
 • Nataša Vučković, Izvršna direktorka, Fondacija Centar za demokratiju, Srbija;
 • Ana Krstinovska, Osnivačica i direktorka, ESTIMA, Severna Makedonija.


Moderatorka
: Antonela Riha, novinarka

 

12.10-13.10h Sesija 2: Mladi na Zapadnom Balkanu – Između očekivanja i realnosti

 

Otvaranje perspektive za mlade na Zapadnom Balkanu jedna je od ključnih tema „Mladi za Zapadni Balkan – RYCE“ projekta. U trogodišnjem periodu implementacije projekata, partneri su organizovali skupove, radionice, debate, seminare i letnje škole gde su mladi sa Zapadnog Balkana imali priliku da debatuju o svojim prioritetima, ograničenjima i razvojnom putu koji bi mogao doneti promenu položaja mladih u ovom regionu. Dva istraživanja su proizvedena u oviru ovog projekta – na ovoj sesiji biće predstavljeno jedno od istraživanja pod nazivom „Transformativni potencijal mladih u procesu evropskih integracija i post-covid-19 razvoj na Zapadnom Balkanu“. O njemu će razgovarati predstavnici i predstavnice omladinskih organizacija, alumnistkinja Politeia škole i praktikantkinja sa RYCE projekta.

Govornici:

 • Dragan Srećković, Istraživač, Srbija;
 • Djordjo Cvijović, Regionalna kancelarija za saradnju mladih, Lokalna kancelarija u Srbija;
 • Anja Jokić, Krovna organizacija mladih Srbije, Srbija;
 • Ivana Jacheva, RYCE praktikant, Severna Makedonija;
 • Marjana Koceku, Politeia alumni, Albanija.


Moderator
: Stefan Simić, Programski koordinator, Fondacija Centar za demokratiju

 

13.15-14.15h Panel 3: Lokalna demokratija: Aktivni građani – održive zajednice

 

Lokalna demokratija bila je druga ključna tema kojim se bavio projekat RYCE. Balkanska mreža za lokalnu demokratiju je ojačana i postala glasnija u regionu. Kao deo ALDA, lokalne agencije za demokratiju i drugi članovi i partneri ALDA na Zapadnom Balkanu doprinose uspostavljanju dijaloga u lokalnim zajednicama, fokusirajući se na ključna pitanja kao što su socijalno-ekonomski razvoj, životna sredina, međuetnički dijalog, itd. Podsticanje aktivnog građanstva, promovisanje perspektive EU za Zapadni Balkan, praćenje reformi u gradovima i opštinama širom regiona bile su u središtu mrežnih aktivnosti tokom projekta RYCE. Na ovoj sesiji, projektni partneri će predstaviti svoje rezultate i razgovarati o problemima koje su identifikovali s ciljem izgradnje budućih partnerstava i saradnje između različitih sektora, zemalja, gradova i opština.

Govornici:

 • Stanka Parać, Lokalna agencija za demokratiju, Subotica, Srbija;
 • Maja Vejzović, Lokalna agencija za demokratiju, Mostar, Bosna i Hercegovina;
 • Kerim Međedović, Lokalna agencija za demokratiju, Nikšić, Crna Gora.


Moderatorka
: Katica Janeva, Evropska mreža za demokratiju – ALDA Skopje, Severna Makedonija

 

14.15-14.30h Zatvaranje konferencije

 

Projekat „Mladi Balkana za Evropu“ je trogodišnji projekat koji Fondacija Centar za demokratiju sporovodi od 2018. godine zajedno sa 13 partnera iz regiona i evropskom mrežom ALDA.

Fondacije Centar za demokratiju

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Email
WhatsApp
Telegram
Print