Najava: „Evropska unija i Zapadni Balkan – obnova poverenja“ (1.7.2021)

Najava: „Evropska unija i Zapadni Balkan – obnova poverenja“ (1.7.2021)

„Mladi Balkana za Evropu“ – završna konferencija 

Četvrtak, 1. jul 2021. od 10.00h do 14.30h

Fondacija Centar za demokratiju, u okviru projekta „Mladi Balkana za Evropu“, organizuje završnu konferenciju „Evropska unija i Zapadni Balkan – obnova poverenja“.

Na konferenciji će u okviru tri panela biti razmotren odnos Evropske unije i Zapadnog Balkana kroz prizmu evropskih integracija i učešća mladih u njemu. Na prvom panelu centralna tema će biti trenutni odnos država Zapadnog Balkana i Evropske unije. Drugi panel je posvećen mladima i njihovim očekivanjima od evropskih integracija. Na njemu će biti predstavljeno istraživanje o participaciji mladih na Zapadnom Balkanu u procesu evropskih integracija, koje je sprovedeno u okviru ovog projekta. O demokratiji na lokalnom nivou i građanskim inicijativama biće reči na trećem panelu gde će panelisti biti predstavnici organizacija koje su angažovane u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji i Makedoniji.

 

10.00-10.15h Otvaranje konferencije

 

 • Mateja Norčič Štamcar, Zamenica šefa Delegacije Evropske unije u Srbiji
 • Nataša Vučković, Izvršna direktorka, Fondacija Centar za demokratiju

 

10.15-12.00h Sesija 1: Evropska unija i Zapadni Balkan – Obnova poverenja i novi entuzijazam za proširenje/integracije

 

Govornici:

 • Antonella Valmorbida, Generalna sekretarka, Evropska mreža za lokalnu demokratiju – ALDA, Francuska;
 • Sonja Licht, Predsednica, Beogradski fond za političku izuzetnost, Srbija;
 • Prof. dr Gordana Đurović, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Podgorici, Crna Gora;
 • Daša Šašić Šilović, Predsedavajuća, CEE Mreža za rodna pitanja, Hrvatska;
 • Saša Magazinović, Poslanik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hecegovine, Bosna i Hercegovina;
 • Remzi Lani, Izvršni director, Albanski institut za medije, Albanija;
 • Nataša Vučković, Izvršna direktorka, Fondacija Centar za demokratiju, Srbija;
 • Ana Krstinovska, Osnivačica i direktorka, ESTIMA, Severna Makedonija.


Moderatorka
: Antonela Riha, novinarka

 

12.10-13.10h Sesija 2: Mladi na Zapadnom Balkanu – Između očekivanja i realnosti

 

Otvaranje perspektive za mlade na Zapadnom Balkanu jedna je od ključnih tema „Mladi za Zapadni Balkan – RYCE“ projekta. U trogodišnjem periodu implementacije projekata, partneri su organizovali skupove, radionice, debate, seminare i letnje škole gde su mladi sa Zapadnog Balkana imali priliku da debatuju o svojim prioritetima, ograničenjima i razvojnom putu koji bi mogao doneti promenu položaja mladih u ovom regionu. Dva istraživanja su proizvedena u oviru ovog projekta – na ovoj sesiji biće predstavljeno jedno od istraživanja pod nazivom „Transformativni potencijal mladih u procesu evropskih integracija i post-covid-19 razvoj na Zapadnom Balkanu“. O njemu će razgovarati predstavnici i predstavnice omladinskih organizacija, alumnistkinja Politeia škole i praktikantkinja sa RYCE projekta.

Govornici:

 • Dragan Srećković, Istraživač, Srbija;
 • Djordjo Cvijović, Regionalna kancelarija za saradnju mladih, Lokalna kancelarija u Srbija;
 • Anja Jokić, Krovna organizacija mladih Srbije, Srbija;
 • Ivana Jacheva, RYCE praktikant, Severna Makedonija;
 • Marjana Koceku, Politeia alumni, Albanija.


Moderator
: Stefan Simić, Programski koordinator, Fondacija Centar za demokratiju

 

13.15-14.15h Panel 3: Lokalna demokratija: Aktivni građani – održive zajednice

 

Lokalna demokratija bila je druga ključna tema kojim se bavio projekat RYCE. Balkanska mreža za lokalnu demokratiju je ojačana i postala glasnija u regionu. Kao deo ALDA, lokalne agencije za demokratiju i drugi članovi i partneri ALDA na Zapadnom Balkanu doprinose uspostavljanju dijaloga u lokalnim zajednicama, fokusirajući se na ključna pitanja kao što su socijalno-ekonomski razvoj, životna sredina, međuetnički dijalog, itd. Podsticanje aktivnog građanstva, promovisanje perspektive EU za Zapadni Balkan, praćenje reformi u gradovima i opštinama širom regiona bile su u središtu mrežnih aktivnosti tokom projekta RYCE. Na ovoj sesiji, projektni partneri će predstaviti svoje rezultate i razgovarati o problemima koje su identifikovali s ciljem izgradnje budućih partnerstava i saradnje između različitih sektora, zemalja, gradova i opština.

Govornici:

 • Stanka Parać, Lokalna agencija za demokratiju, Subotica, Srbija;
 • Maja Vejzović, Lokalna agencija za demokratiju, Mostar, Bosna i Hercegovina;
 • Kerim Međedović, Lokalna agencija za demokratiju, Nikšić, Crna Gora.


Moderatorka
: Katica Janeva, Evropska mreža za demokratiju – ALDA Skopje, Severna Makedonija

 

14.15-14.30h Zatvaranje konferencije

 

Projekat „Mladi Balkana za Evropu“ je trogodišnji projekat koji Fondacija Centar za demokratiju sporovodi od 2018. godine zajedno sa 13 partnera iz regiona i evropskom mrežom ALDA.

Fondacije Centar za demokratiju

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Email
WhatsApp
Telegram
Print

Donatori i Partneri

This website was created and maintained with the financial support of the European Union.
Its contents are the sole responsibility of Center for Democracy Foundation and do not necessarily reflect the views of the European Union

Opinions expressed on this website do not necessarily represent those of the Balkan Trust for Democracy, the German Marshall Fund of the United States, or its partners

Copyright 2021 Politeia

O nama

Politeia Institute je regionalna obrazovna platforma namenjena mladima koji žele da unaprede svoja znanja, doprinesu razvoju društva u kojem žive, povezujući se sa mladim ljudima u svojoj zemlji,  na Zapadnom Balkanu i u Evropskoj uniji.

Kontakt

Adresa:
Kraljice Natalije 70/II,
11000 Beograd, Srbija

Telefon:
+381 11  3627 780
+381 11  3627 790

E-mail:
info@centaronline.org

Important

This is development environment for project politeia.institute

Website is under construction.