Mladi Zapadnog Balkana u procesima kreiranja javnih politika

Prezentacija istraživanja o stavovima organizacija civilnog društva i mladih 

31. januara 2024. od 13 do 15h, Zoom

„Regionalni dijalog mladih za Evropu“ (RYDE)

Fondacija Centar za demokratiju, u okviru projekta Regionalni dijalog mladih za Evropu, u sredu, 31. januara 2024. godine organizuje predstavljanje nalaza istraživanja „Mladi Zapadnog Balkana u procesima kreiranja javnih politika“.

Istraživanje obuhvata stavove organizacija civilnog društva i mladih pojedinaca – političkih aktivista, novinara, naučnika i drugih zainteresovanih strana u procesu kreiranja politika u vezi sa mladima.

Istraživači će prikazati nalaze zasnovane na iskustvima, stavovima, kapacitetima i izazovima organizacija civilnog društva orijentisanih na mlade i mladih pojedinaca u procesu kreiranja politika iz regiona Zapadnog Balkana – Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova*, Crne Gore, Severne Makedonije i Srbije.

Događaj će okupiti predstavnike organizacija civilnog društva, državnih institucija, međunarodnih organizacija, nezavisnih institucija, mlade pojedince i druge zainteresovane strane.

Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta „Regionalni dijalog mladih za Evropu“ (RYDE) koji finansira Evropska unija. „Regionalni dijalog mladih za Evropu“ ima za cilj da doprinese opštem znanju kroz prikupljanje relevantnih podataka o omladinskim politikama na Zapadnom Balkanu, sa fokusom na pitanja koja se odnose na mlade, uključujući inkluzivnost i transparentnost procesa javnih politika.

Projekat realizuje Fondacija Centar za demokratiju (Beograd) u saradnji sa partnerima: Akademija za evropske integracije i pregovore iz Tirane (AIEN); Kosovska inicijativa za stabilnost iz Prištine (IKS); Mreža progresivnih inicijativa iz Sarajeva (NPI); NVO Info Centar iz Skoplja (NGO IC); Regionalna akademija za demokratski razvoj iz Novog Sada (ADD); Youth Act Centar iz Tirane (YA).

Radni jezik događaja je engleski.

AGENDA

Fondacija Centar za demokratiju

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Email
WhatsApp
Telegram
Print