Analize u okviru RYCE projekta

U okviru projekta „Mladi Balkana za Evropu“ izrađene su analize na sledeće teme:   „Iskušenja demokratije u Srbiji“ (autor: Dragoljub Mićunović),   „Evropska unija i rodna ravnopravnost – pogled iz Srbije“ (autor: Miloš Đajić),   „Šta je budućnost Zapadnog Balkana – odlasci, dolasci ili cirkularne migracije?“ (autor: Nenad Jevtović),  …

Najava: „Evropska unija i Zapadni Balkan – obnova poverenja“ (1.7.2021)

„Mladi Balkana za Evropu“ – završna konferencija  Četvrtak, 1. jul 2021. od 10.00h do 14.30h Fondacija Centar za demokratiju, u okviru projekta „Mladi Balkana za Evropu“, organizuje završnu konferenciju „Evropska unija i Zapadni Balkan – obnova poverenja“. Na konferenciji će u okviru tri panela biti razmotren odnos Evropske unije i…

Održana regionalna POLITEIA škola za mlade sa Zapadnog Balkana i Turske

„POLITEIA Western Balkans School for Youth Participation“ Fondacija Centar za demokratiju organizovala je, u okviru projekta Mladi Balkana za Evropu (Regional Youth Compact for Europe), regionalnu školu za mlade „POLITEIA Western Balkans School for Youth Participation“ na kojoj su učestvovali studenti i mladi stručnjaci sa Zapadnog Balkana i Turske. Politeia…

Subota, 29. maj 2021. – Predstavljanje projektnih ideja i zatvaranje škole

Subota, 29. maj 2021. || Politeia Studio   10.00 – 12.00h Predstavljanje projektnih ideja u plenumu Facilitatorka: Emilija Dolovački, FCD   12.00 – 13.30h Evaluacija i zatvaranje kursa Nataša Vučković, FCD   Polaznici i polaznice „POLITEIA Western Balkans School for Youth Participation“ predstavili su poslednjeg dana škole svoje projektne ideje.…

Evropska unija i rodna ravnopravnost – pogled iz Srbije

Analiza u okviru projekta „Mladi Balkana za Evropu“ („Regional Youth Compact for Europe“)  Autor: Miloš Đajić, Centar modernih veština Iz analize: „Rodna ravnopravnost je jedna od osnovnih vrednosti Evropske unije. Ona predstavlja ključni preduslov ukupne ravnopravnosti, socijalne pravde, održivog ekonomskog rasta i razvoja društva. Takođe, ona spada u temeljno pravo…

Četvrtak, 27. maj 2021.

Četvrtak, 27. maj 2021. || Politeia Studio   16.00 – 18.00h Radionica: Razvoj projektnih ideja Facilitatorka: Aleksandra Vladisavljević, konsultantkinja za rodno odgovorne politike i budžet   #Politeia2021 #YouthCompact #BalkanYouth #RegionalCooperation #EUintegration #RYCE #PoliteiaInstitute #FCD Agenda Politeia škole 2021 (preuzimanje u PDF formatu) Fondacija Centar za demokratiju 

Šta je budućnost Zapadnog Balkana – odlasci, dolasci ili cirkularne migracije?

Analiza u okviru projekta „Mladi Balkana za Evropu“ („Regional Youth Compact for Europe“)  Autor: Nenad Jevtović, Institut za razvoj i inovacije Iz analize: „Fenomen migracija na prostoru koji se danas naziva Zapadni Balkan je prisutan vekovima. Preciznije rečeno fenomen seoba je prisutan vekovima, jer su se seobe događale u ovom…

Utorak, 25. maj 2021.

Utorak, 25. maj 2021. || Politeia Studio   16.00 – 17.30h Predavanje: Značaj socijalne dimenzije evropske integracije za mlade na Zapadnom Balkanu Mirna Jusić, doktorantkinja Fakulteta društvenih nauka u oblasti javnih i socijalnih politika, Karlov Univerzitat u Pragu   17.30 – 18.00h Radionica: Priprema za rad u grupama Facilitatorka: Aleksandra…

Important

This is development environment for project politeia.institute

Website is under construction.