ALDA – Posvećenost demokratiji, miru i evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana

Nataša Vučković na sastanku Upravnog odbora ALDA

Generalna sekretarka Fondacije Centar za demokratiju Nataša Vučković učestvovala je 4-6. marta 2022. godine u Trstu (Italija) na sastanku Upravnog odbora ALDA – Evropske asocijacije za lokalnu demokratiju.

ALDA je potvrdila svoju posvećenost demokratiji i aktivnom učešću građana na Zapadnom Balkanu, i nastavku podrške integraciji balkanskih zemalja u Evropsku uniju. Istaknut je značaj procesa demokratizacije, stabilizacije i mira za zemlje i zajednice u regionu i za države članice EU, i naglašeno da je evropska perspektiva Zapadnog Balkana još važnija u vremenima pretnje miru u Istočnoj Evropi.

Podseća se da je Preporukama proizašlim sa Regionalne konferencije „Evropska unija i zapadni Balkan: ka obnovljenom poverenju”, organizovane u okviru projekta Mladi Balkana za Evropu, između ostalog, ukazano na važnost uključivanja Zapadnog Balkana u Konferenciju o budućnosti Evrope. Princip „da niko ne bude izostavljen” i Agenda 2030 mogli bi predstavljati putokaz za integracioni proces i pristup za naredne godine.

Članovi Upravnog odbora ALDA su naglasili posvećenost Asocijacije podršci Ukrajini i pozvali EU na još angažovaniju ulogu u okončanju vojne invazije i pokretanju mirovnog procesa.

U okviru ALDA aktivnosti, Nataša Vučković je učestvovala i na konferenciji „Evroskepticizam na vratima Evrope“, na kojoj je bilo reči o povezanosti evroskepticizma sa migracijama i potrebi uspostavljanja sinergije sa zemljama Zapadnog Balkana i državama Evropske unije.

U Trstu je potpisan i Memorandum o razumevanju između Evropske asocijacije za lokalnu demokratiju (ALDA) i Centralnoevropske inicijative (CEI).

Fondacija Centar za demokratiju

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Email
WhatsApp
Telegram
Print