ALDA – Posvećenost demokratiji, miru i evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana

ALDA – Posvećenost demokratiji, miru i evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana

Nataša Vučković na sastanku Upravnog odbora ALDA

Generalna sekretarka Fondacije Centar za demokratiju Nataša Vučković učestvovala je 4-6. marta 2022. godine u Trstu (Italija) na sastanku Upravnog odbora ALDA – Evropske asocijacije za lokalnu demokratiju.

ALDA je potvrdila svoju posvećenost demokratiji i aktivnom učešću građana na Zapadnom Balkanu, i nastavku podrške integraciji balkanskih zemalja u Evropsku uniju. Istaknut je značaj procesa demokratizacije, stabilizacije i mira za zemlje i zajednice u regionu i za države članice EU, i naglašeno da je evropska perspektiva Zapadnog Balkana još važnija u vremenima pretnje miru u Istočnoj Evropi.

Podseća se da je Preporukama proizašlim sa Regionalne konferencije „Evropska unija i zapadni Balkan: ka obnovljenom poverenju”, organizovane u okviru projekta Mladi Balkana za Evropu, između ostalog, ukazano na važnost uključivanja Zapadnog Balkana u Konferenciju o budućnosti Evrope. Princip „da niko ne bude izostavljen” i Agenda 2030 mogli bi predstavljati putokaz za integracioni proces i pristup za naredne godine.

Članovi Upravnog odbora ALDA su naglasili posvećenost Asocijacije podršci Ukrajini i pozvali EU na još angažovaniju ulogu u okončanju vojne invazije i pokretanju mirovnog procesa.

U okviru ALDA aktivnosti, Nataša Vučković je učestvovala i na konferenciji „Evroskepticizam na vratima Evrope“, na kojoj je bilo reči o povezanosti evroskepticizma sa migracijama i potrebi uspostavljanja sinergije sa zemljama Zapadnog Balkana i državama Evropske unije.

U Trstu je potpisan i Memorandum o razumevanju između Evropske asocijacije za lokalnu demokratiju (ALDA) i Centralnoevropske inicijative (CEI).

Fondacija Centar za demokratiju

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Email
WhatsApp
Telegram
Print

Donatori i Partneri

This website was created and maintained with the financial support of the European Union.
Its contents are the sole responsibility of Center for Democracy Foundation and do not necessarily reflect the views of the European Union

Opinions expressed on this website do not necessarily represent those of the Balkan Trust for Democracy, the German Marshall Fund of the United States, or its partners

Copyright 2021 Politeia

O nama

Politeia Institute je regionalna obrazovna platforma namenjena mladima koji žele da unaprede svoja znanja, doprinesu razvoju društva u kojem žive, povezujući se sa mladim ljudima u svojoj zemlji,  na Zapadnom Balkanu i u Evropskoj uniji.

Kontakt

Adresa:
Kraljice Natalije 70/II,
11000 Beograd, Srbija

Telefon:
+381 11  3627 780
+381 11  3627 790

E-mail:
info@centaronline.org

Important

This is development environment for project politeia.institute

Website is under construction.