Završen konkurs Fonda za mlade „I naš glas treba da se čuje“

Konkurs za dodelu sredstava iz Fonda za mlade „I naš glas treba da se čuje“, koji je u okviru projekta „Mladi Balkana za Evropu“ raspisala Fondacija Centar za demokratiju, završen je 28.2.2020. godine u 15 časova.

Zahvaljujemo se svim organizacijama na zainteresovanosti i odličnom odazivu! Pristigle su 64 prijave i to iz:

Albanije 12
BiH  9
Crne Gore  6
Kosova*  8
Severne Makedonije  5
Srbije 24

Podsećamo da ukupna sredstva Fonda za mlade „I naš glas treba da se čuje“ iznose 78.000 EUR. Ovim sredstvima biće podržane lokalne omladinske nevladine organizacije u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu*, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Srbiji. Iznos grantova kreće se između minimalnog iznosa od 3.000 EUR i maksimalnog iznosa 6.000 EUR

Rezultati konkursa biće objavljeni tokom maja 2020. godine, dok su potpisivanje ugovora i dodela sredstava planirani za jun-jul 2020. godine.

Cilj poziva za lokalne omladinske organizacije kroz Fond za mlade „I naš glas treba da se čuje“ je jačanje lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu, kroz pružanje podrške lokalnim omladinskim organizacijama koje zastupaju aktivno učešće mladih na lokalu.

„Mladi Balkana za Evropu“ (Regional Youth Compact for Europe) je trogodišnji projekat koji sprovodi Fondacija Centar za demokratiju sa 13 partnera iz regiona. Projekat je finansijski podržan od strane Evropske unije i Balkanskog fonda za demokratiju.

(*Ovaj natpis ne prejudicira status Kosova i u skladu je sa Rezolucijom 1244 i mišljenjem MSP o kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti) 

Fondacija Centar za demokratiju 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Email
WhatsApp
Telegram
Print