Za mlade koji hoće da budu akteri promena! POLITEIA regionalna škola za participaciju mladih 2023!

Pozivamo Vas da se prijavite za učešće u POLITEIA regionalnoj školi za participaciju mladih, koja će se održati od 6. do 12. jula 2023. u Nišu (Srbija). 

Prva POLITEIA škola za civilno društvo je održana 1997. godine, a tom prilikom su mladi stekli vredna znanja o demokratskim i evropskim vrednostima. Nakon toga je stotine mladih obučeno i motivisano za aktivno učešće u društvenim i političkim procesima. Zahvaljujući odličnim predavačima, interaktivnom načinu rada i kvalitetnom izboru učesnika, POLITEIA je prepoznata kao jedan od vodećih neformalnih programa edukacije za mlade sa preko 1.800 polaznika/ca do sada. Tokom trogodišnjeg regionalnog projekta „Mladi Balkana za Evropu“ (2018-2021) POLITEIA je podignuta na regionalni nivo i učešće je sada omogućeno za mlade iz celog regiona Zapadnog Balkana. POLITEIA regionalna škola za participaciju mladih 2023 realizuje se u okviru trogodišnjeg regionalnog projekta „Regionalni dijalog mladih za Evropu“ (2023-2026) koji finansira Evropska unija.

Neka od glavnih pitanja koja su u fokusu ovogodišnje POLITEA škole:

 • Evropska unija i proširenje – Zapadni Balkan i pristupanje EU: zastoj ili napredak?
 • Nacionalni, regionalni i evropski identitet – kako ih povezujemo?
 • Kakav ekonomski i društveni napredak donosi usvajanje evropskih standarda?
 • Kakvu državu i kakvo društvo želimo da gradimo?
 • Javni prostor – inkluzivan, demokratski, bez govora mržnje i bez lažnih vesti
 • Šta su domaći zadaci na putu ka EU? Kako nam EU pomaže da ih ostvarimo?
 • Ključni izazovi na nacionalnom i regionalnom nivou
 • Regionalna saradnja – uslov za pristupanje ili realna potreba na Zapadnom Balkanu?
 • Šta su javne politike i kako se dizajniraju?
 • Kakve su politike za mlade u EU i na Zapadnom Balkanu?
 • Dijalog između mladih i donosilaca odluka – kako se organizuje, ko u njemu učestvuje, o čemu se razgovara?

 

Učešće u POLITEIA regionalnoj školi za participaciju mladih je otvoreno za sve punoletne srednjoškolce, studente, aktiviste i mlade stručnjake uzrasta 18-25 godina iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova* i Severne Makedonije. Učesnici će biti izabrani na osnovu akademskih, aktivističkih i drugih postignuća, kao i izražene motivacije da postanu deo POLITEIA alumni mreže. Uspešni kandidati će biti oni koji su demonstrirali snažno interesovanje za sticanje novih znanja o socijalnim, ekonomskim i političkim benefitima evropskih integracija Zapadnog Balkana, omladinskim politikama, umrežavanju mladih na regionalnom i evropskom nivou, kao i mehanizmima za učešće u procesima kreiranja i sprovođenja javnih politika.

Polaznicima POLITEIA škole biće uručena diploma nakon uspešnog završetka škole.

Rok za podnošenje prijava je 4. jun 2023. godine.

>>> Prijavni formular za POLITEIA regionalnu školu za participaciju mladih 2023

Radni jezik škole je engleski. Učešće u POLITEIA regionalnoj školi 2023 je besplatno! Organizator pokriva troškove smeštaja, obroka i transporta.

 

 

 

PREPORUČUJEMO:

POLITEIA regionalna škola za participaciju mladih 2023 (liflet)

Regionalni dijalog mladih za Evropu (liflet)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Email
WhatsApp
Telegram
Print