Vučković: Reforme i članstvo u EU će dovesti do toga da građani bolje žive

„Delimo posvećenost i entuzijazam na evropskom putu našeg regiona, jer će reforme i članstvo u Evropskoj uniji dovesti do toga da građani mnogo bolje žive“, izjavila je Nataša Vučković, generalna sekretarka Fondacije Centar za demokratiju i koordinatorka radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) za regionalnu saradnju, na skupu „Neka pravda vlada regionom“.

Svi smo na istom zadatku, delimo mnogo zajedničkih izazova, prepreka, a sa druge strane posvećenost i entuzijazam, jer smo dugo na evropskom putu i verujemo i nadamo se da ćemo stići do željenog rezultata, a to je članstvo u Evropskoj uniji. Kroz članstvo u EU zamišljamo jedno drugačije društvo, drugačiju državu, drugačiji region i svi zajedno na tome radimo.

Naš je zadatak da proces pristupnih pregovora približimo građanima. Koordiniramo radnom grupom Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) za poglavlja 2 i 19, socijalna politika i zapošljavanje, to je tema koja građane najviše interesuje. Svima je važno kakva nam je socijalna politika, kakvo je zapošljavanje, tržište rada, kakve su plate, radno-pravna zaštita. Harmonizacija je bitna za nas, građane, jer hoćemo da imamo bolji socijalni dijalog, manje diskriminacije pri zapošljavanju i na poslu, posebno osetljivih grupa, više rodne ravnopravnosti.

Evropska unija nije samo ekonomija, iako je mnogo značajna, ni samo bezbedosna ili geopolitička pitanja, ona ima svoju socijalnu dimenziju koja je za građane našeg regiona jako važna. Građani treba da razumeju da EU nije za njih opasnost, sa svim ovim reformama ćemo dovesti do toga da ljudi mnogo bolje žive, da imaju mnogo bolje perspektive.

Treba istaći i važnost povezivanja analiza i delovanja između više poglavlja (tzv. Cross chapter pristup), npr. poglavlja 19 i 23, jer u različitim oblastima života ljudi žele da zaštite svoja prava koja su im ugrožena. Tako se, recimo, anti-diskriminaciona politika u odnosu na osetljive grupe u oblasti zapošljavanja (poglavlje 19) direktno povezuje sa zaštitom osnovnih prava i reformom pravosuđa (poglavlje 23).

U Nacionalnom konventu imamo radnu grupu za regionalnu saradnju, otvoreni smo prema svim inicijativama za regionalnu saradnju i želimo da vidimo kako svaka od njih može da pospeši pristupanje EU i da poboljša našu međusobnu saradnju u regionu. Postoji mnogo zajedničkih tema koje su i ekonomske i društvene (npr. zelena agenda, pravedna tranzicija), u mnogim oblastima možemo da se povezujemo i da zajednički delujemo. Pitanje diskriminacije u ekonomskoj i socijalnoj sferi je takođe izazov sa kojim se suočavamo svi u regionu i potrebno je da sarađujemo kako bismo poboljšali ekonomski i socijalni položaj naših građana.

U civilnom sektoru – stručnost, kredibilne informacije, činjenice, jesu od presudnog značaja. Ali neophodno je voditi računa o tome da budemo razumljivi građanima i objašnjavamo kako to korespondira sa njihovim potrebama, da komuniciramo građanima evropske vrednosti, zašto je to za njih važno, i da širimo podršku među građanima za reforme i evropske integracije, poručila je Nataša Vučković.

Fondacija Centar za demokratiju

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Email
WhatsApp
Telegram
Print