Vučković: Podrška građana EU integracijama jako važna

Nataša Vučković na Plenarnoj sednici Nacionalnog konventa o EU 

Crveni alarm za sve nas predstavlja ogromno smanjenje podrške kod građana Srbije za proces evropskih integracija, a podrška građana je jako važna, izjavila je generalna sekretarka Fondacije Centar za demokratiju i koordinatorka Radne grupe NKEU za pregovaračka poglavlja 2 (Sloboda kretanja radnika) i 19 (Socijalna politika i zapošljavanje) Nataša Vučković.

Jedan deo razloga za to je i u komunikaciji Vlade o EU integracijama koja se pokazivala kroz kontradiktorne izjave i konfuznu komunikaciju o nekim procesima, ukazala je Vučković na Plenarnoj sednici Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU), održanoj 21. decembra 2022. godine u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Podrška građana je jako važna i zbog onoga što dolazi u implementaciji reformi na terenu, u lokalnim organima i institucijama. Neophodno je da zajedno radimo na tome, Nacionalni konvent ima ulogu da proces evropskih integracija približi građanima.

Nataša Vučković je predsednici Vlade Srbije i ministarki za evropske integracije uputila pitanje da li je Vlada razmatrala te posledice i da li može da obezbedi ujednačen pristup članova Vlade u komunikaciji o vrednostima i reformama koje treba da nas odvedu do Evropske unije.

***

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji (NKEU) je platforma civilnog društva koja zastupa interese građana i građanki Srbije u svim fazama procesa evropskih integracija.

NKEU je savez udruženja nastao sa ciljem da održava i unapređuje dijalog između predstavnika državne administracije, političkih pаrtiја, nеvlаdinih оrgаnizаciја, stručnjаkа, privrеdе, sindikаtа i prоfеsiоnаlnih оrgаnizаciја о pristupаnju Srbiје Еvropskoj uniji. Misija NKEU je da prati, analizira i ocenjuje napredak u procesu pristupanja, da zagovara i građanima i građankama Srbije prezentuje dobiti i troškove članstva u Evropskoj uniji.

Nataša Vučković (FCD) koordinira radom Radne grupe NKEU za pregovaračka poglavlja 2 (Slobodno kretanje radnika) i 19 (Socijalna politika i zapošljavanje) i Međusektorske radne grupe NKEU za regionalnu saradnju.

NKEU objavljuje godišnju Knjigu preporuka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji.

Fondacija Centar za demokratiju

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Email
WhatsApp
Telegram
Print