Utorak, 25. maj 2021.

Utorak, 25. maj 2021. || Politeia Studio

 

16.00 – 17.30h Predavanje: Značaj socijalne dimenzije evropske integracije za mlade na Zapadnom Balkanu

  • Mirna Jusić, doktorantkinja Fakulteta društvenih nauka u oblasti javnih i socijalnih politika, Karlov Univerzitat u Pragu

 

17.30 – 18.00h Radionica: Priprema za rad u grupama

  • Facilitatorka: Aleksandra Vladisavljević, konsultantkinja za rodno odgovorne politike i budžet

 

#Politeia2021 #YouthCompact #BalkanYouth #RegionalCooperation #EUintegration #RYCE #PoliteiaInstitute #FCD

Agenda Politeia škole 2021 (preuzimanje u PDF formatu)

Fondacija Centar za demokratiju 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Email
WhatsApp
Telegram
Print