Utorak, 18. maj 2021.

Utorak, 18. maj 2021. || Politeia Studio

 

16.00 – 16.30h Uvodna vežba: Šta znamo o EU? 

  • Facilitatorka: Emilija Dolovački, FCD

 

16.30 – 18.00h Predavanje: Zajednički izazovi: Vladavina prava i borba protiv korupcije

  • Prof. Eralda Çani, Pravni fakultet, Univerzitet u Tirani i bivša zamenica ministra za integracije u Vladi Albanije

 

#Politeia2021 #YouthCompact #BalkanYouth #RegionalCooperation #EUintegration #RYCE #PoliteiaInstitute #FCD

Agenda Politeia škole 2021 (preuzimanje u PDF formatu)

Fondacija Centar za demokratiju 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Email
WhatsApp
Telegram
Print