Uspešno realizovan Erasmus+ projekat SMELT

Skilling Marginalized people to enter the Labour Market 

Realizacija projekta SMELT (Skilling Marginalized people to enter the Labour Market / Osposobljavanje marginalizovanih ljudi za ulazak na tržište rada), započeta 2020. godine, završena je Finalnom konferencijom pod nazivom „Razvoj veština za socijalnu inkluziju i zapošljavanje osetljivih grupa“ održanom 16. i 17. januara 2023. godine u mestu Skio (Italija), u okviru petog Transnacionalnog sastanka partnera.

Fondacija Centar za demokratiju ovaj projekat realizovala je u saradnji sa partnerima iz pet zemalja Evropske unije, sa ciljem unapređenja položaja osetljivih grupa i njihovog osposobljavanja za ulazak na tržište rada.

Tokom završne konferencije, projektni partneri su zainteresovanima, među kojima su bili predstavnici lokalnih vlasti, organizacije civilnog društva, udruženja i profesionalci koji rade u oblasti socijalnog uključivanja, predstavili dostignuća i rezultate projekta.

Završna konferencija predstavljala je sjajan zaključak uspešnog projekta koji je prevazišao očekivanja partnera, koji su delili ne samo profesionalizam i dobre prakse, već i humanost i empatiju, vrednosti koje su karakterisale SMELT od početka do samog kraja. Partneri na projektu će nastaviti da svojim svakodnevnim radom promovišu uključivanje ranjivih osoba u društvo.

  

Projekat SMELT je sproveden u saradnji sledećih partnera – Samarcanda società cooperativa sociale Onlus, Italija; European Association for Local Democracy (ALDA), Francuska; Synthesis Center for Research and Education Ltd, Kipar; Asociación Mar Violeta, Španija; Sdruzhenie Yuni Partners, Bugarska; Ecor International S.p.A. Italija i Fondacija Centar za demokratiju, Srbija.

Izvori: FCD/ALDA

SMELT – Skilling Marginalized people to Enter Labour Market (Osposobljavanje marginalizovanih ljudi za ulazak na tržište rada)

Projekat je finansirala Evropska unija kroz Erasmus+ program.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Email
WhatsApp
Telegram
Print