Trening „Ciljevi održivog razvoja na lokalu“ u Zaječaru, Pirotu i Apatinu

Fondacija Centar za demokratiju, kao deo socijalnog stuba Platforme „Održivi razvoj za sve“, organizovala je u Zaječaru, Pirotu i Apatinu trening na temu „Ciljevi održivog razvoja na lokalu“.

U obuci su učestvovali predstavnici lokalne samouprave, NVO zajednice, obrazovnih institucija, sindikata, biznisa i medija, a edukaciju su realizovali eksperti iz Fondacije Centar za demokratiju i Republičkog sekretarijata za javne politike.

Teme obuke bile su: primena Agende 2030 u lokalnoj zajednici, Ciljevi održivog razvoja i proces evropskih integracija, zagovaranje i komunikacije, Zakon o planskom sistemu Republike Srbije, usklađivanje lokalnih planova razvoja sa Ciljevima održivog razvoja.

Trening je organizovan u okviru Platforme „Održivi razvoj za sve“, koju podržavaju vlade Švajcarske i Nemačke, a implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u okviru projekta „Reforma javnih finansija – Agenda 2030“. Platforma se realizuje u partnerstvu sa Fondacijom Ana i Vlade Divac (AVDF), Centrom za visoke ekonomske studije (CEVES), Beogradskom otvorenom školom (BOŠ), Fondacijom Centar za demokratiju (FCD), Timočkim omladinskim centrom (TOC), Fondacijom BFPE za odgovorno društvo i SMART kolektivom.

Platforma „Održivi razvoj za sve“ podrazumeva uspostavljanje opštedruštvenog dijaloga među najznačajnijim nedržavnim akterima u Srbiji, poput civilnog društva, korporativnog sektora, akademske i istraživačke zajednice, profesionalnih udruženja, medija i građana, o usklađivanju razvojnih prioriteta Srbije sa ciljevima sadržanim u Agendi 2030. 

Fondacija Centar za demokratiju

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Email
WhatsApp
Telegram
Print