Subota, 29. maj 2021. – Predstavljanje projektnih ideja i zatvaranje škole

Subota, 29. maj 2021. || Politeia Studio

 

10.00 – 12.00h Predstavljanje projektnih ideja u plenumu

  • Facilitatorka: Emilija Dolovački, FCD

 

12.00 – 13.30h Evaluacija i zatvaranje kursa

  • Nataša Vučković, FCD

 

Polaznici i polaznice „POLITEIA Western Balkans School for Youth Participation“ predstavili su poslednjeg dana škole svoje projektne ideje.

Izvršna direktorka Fondacije Centar za demokratiju Nataša Vučković izjavila je u zaključnom obraćanju da je Politeia škola i sada pokazala put kojim treba da idemo dalje zajedno – što više programa za obrazovanje mladih, razmena mišljenja i iskustava, podsticaj saradnje na Zapadnom Balkanu i dati priliku mladima da govore u svoje ime i da se njihov glas bolje čuje. Sve javne politike treba da uključe omladinsku dimenziju kao mainstream, baš kao što treba da uključe rodnu dimenziju.

Fondacija Centar za demokratiju nastaviće da organizuje različite programe u okviru Politeia Instituta. Ovaj kurs je tokom tri nedelje okupio 30 mladih ljudi iz celog regiona Zapadnog Balkana i Turske, radili smo nažalost online, ali ćemo se već polovinom jula sresti uživo, razmeniti utiske i nastaviti da planiramo saradnju i zajedničke projekte. Hvala još jednom svim studentima koji su se prijavili i aktivno doprineli da Politeia kurs bude zanimljiv, podsticajan i kreativan, hvala svim sjajnim predavačima i moderatorima, hvala donatorima Evropskoj uniji i Balkanskom fondu za demokratiju, poručila je Nataša Vučković na zatvaranju škole.

 

#Politeia2021 #YouthCompact #BalkanYouth #RegionalCooperation #EUintegration #EU #RYCE #PoliteiaInstitute #FCD

Agenda Politeia škole 2021 (preuzimanje u PDF formatu)

Fondacija Centar za demokratiju 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Email
WhatsApp
Telegram
Print