Subota, 22. maj 2021.

Subota, 22. maj 2021. || Politeia Studio

 

10.00 – 11.45h Predavanje: Zašto se vraćamo nacionalizmu?

  • Dr. Natalija Mićunović, viši naučni saradnik, Institut društvenih nauka, Beograd

 

12.15 – 14.00h Predavanje: Rodno odgovorne politike i ekonomija

  • Aleksandra Vladisavljević, konsultantkinja za rodno odgovorne politike i budžet

 

#Politeia2021 #YouthCompact #BalkanYouth #RegionalCooperation #EUintegration #RYCE #PoliteiaInstitute #FCD

Agenda Politeia škole 2021 (preuzimanje u PDF formatu)

Fondacija Centar za demokratiju 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Email
WhatsApp
Telegram
Print