Sastanak partnera na projektu „Regionalni dijalog mladih za Evropu“ u Nišu

Fondacija Centar za demokratiju, u saradnji sa partnerskim organizacijama civilnog društva iz regiona Zapadnog Balkana, održala je 24-26. maja 2023. godine u Nišu prvi in-vivo sastanak na temu realizacije projekta „Regionalni dijalog mladih za Evropu“ (Regional Youth Dialogue for Europe).

Susret u Nišu je, nakon prethodna dva online sastanka, bio dobra prilika da se zajednički razmotre ključni koraci i metodologija rada u okviru trogodišnjeg projekta, kao i pripremne aktivnosti u organizaciji tradicionalne „POLITEIA regionalne škole za participaciju mladih“.

Na sastanku su učestvovali predstavnici/e svih organizacija-partnera na projektu, a prisutnima su se putem online uključenja obratili Hilen Franke, šefica sektora Evropske komisije za regionalne progorame na Zapadnom Balkanu, Irena Radinović iz Delegacije Evropske unije u Srbiji i Ognjen Marković iz Regionalnog saveta za saradnju (RCC).

„Regionalni dijalog mladih za Evropu“ je trogodišnji regionalni projekat (2023-2026) za: Veće učešće mladih u donošenju odluka; Unapređenje razumevanja i saradnje na Zapadnom Balkanu; Jačanje aktivne podrške građana za reforme i integraciju u Evropsku uniju.

Kroz podršku organizacijama civilnog društva i, naročito, omladinskim organizacijama osnažićemo njihove aktiviste i građane širom regiona: da se aktivno zalažu za usvajanje evropskih vrednosti i jačanje demokratskih odgovornih institucija; da učestvuju u javnom dijalogu o reformama; da šire znanje o ekonomskom i socijalnom napretku koji donosi usvajanje evropskih standarda u javnim politikama; da rade zajedno na osmišljavanju i realizaciji projekata od zajedničkog interesa; da kroz dijalog i saradnju prevazilaze nasleđe prošlosti u regionu i daju podršku dobrosusedskim odnosima i pomirenju.

Projekat realizuju Fondacija Centar za demokratiju, Beograd (kao koordinator projekta) i partnerske organizacije: Akademija za evropske integracije i pregovore iz Tirane (AIEN); Kosovska inicijativa za stabilnost iz Prištine (IKS); Mreža progresivnih inicijativa iz Sarajeva (NPI); NVO Info Centar iz Skoplja (NGO IC); Regionalna akademija za demokratski razvoj iz Novog Sada (ADD); Youth Act Centar iz Tirane (YA). Projekat finansira Evropska unija. 

Fondacija Centar za demokratiju

 

 

PREPORUČUJEMO:

POLITEIA regionalna škola za participaciju mladih 2023 (liflet)

Regionalni dijalog mladih za Evropu (liflet)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Email
WhatsApp
Telegram
Print