Razgovor o vladavini prava, reformama i napretku Srbije u pristupnim pregovorima sa EU

Koordinatori NKEU sa Radnim telom Saveta EU za proširenje i zemlje u pregovorima o pristupanju (COELA) 

Sastanak koordinatora Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) i delegacije predstavnika država članica EU u Radnoj grupi za proširenje i zemlje u pregovorima o pristupanju (COELA) Saveta EU održan je 26. aprila 2023. u EU Info centru u Beogradu.

U otvorenoj diskusiji o pregovaračkim klasterima u procesu EU integracija Srbije, koordinatori NKEU sa članovima COELA razgovarali su o ključnim pitanjima od posebnog značaja za evropski put Srbije, kao što su: vladavina prava, reforma pravosuđa, sloboda medija, ljudska prava, zaštita životne sredine, klimatske promene i energetika, spoljni odnosi i spoljna, bezbednosna i odbrambena politika.

Na sastanku je učestvovala i generalna sekretarka Fondacije Centar za demokratiju i koordinatorka Radne grupe NKEU za pregovaračka poglavlja 2 (Sloboda kretanja radnika) i 19 (Socijalna politika i zapošljavanje) Nataša Vučković.

Savet EU odlučuje o različitim koracima u pregovorima o pristupanju EU. COELA se prevashodno bavi:

  • pripremom pristupnih pregovora i pregovaračkih pozicija EU
  • procenom napretka koje su zemlje kandidati ostvarile u ispunjavanju kriterijuma za pristupanje
  • odnosima sa zemljama kandidatima u okviru Sporazuma o pridruživanju
  • finansijskim instrumentom za pretpristupnu pomoć (IPA)

 

Evropska komisija daje odgovarajuće procene u svojim godišnjim izveštajima i upravlja finansijskom i tehničkom pomoći koju pruža EU za podršku Srbiji u sprovođenju demokratskih i ekonomskih reformi neophodni za proces pristupanja.

EU je najvažniji politički partner Srbije i njen najveći investitor i trgovinski partner. EU je takođe najveći davalac finansijske pomoći Srbiji. Od 2007. godine, za Srbiju je izdvojeno 2,91 milijardi evra u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA), za reforme u vezi sa pristupanjem EU i usklađivanje Srbije sa pravnim tekovinama i standardima EU, čime su obezbeđena finansijska sredstva za više od 1.500 projekata širom Srbije.

FCD/NKEU/EU Info

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Email
WhatsApp
Telegram
Print