Radionica „Zajedno do standarda dostojanstvenog rada žena i održivog razvoja“

Fondacija Centar za demokratiju organizovala je 27. juna 2022. godine, u okviru projekta „Socio-ekonomska prava i održivi razvoj“, radionicu na temu „Zajedno do standarda dostojanstvenog rada žena i održivog razvoja“.

Teme radionice bili su izazovi i problemi žena na tržištu rada iz ugla ženskih organizacija i mogućnosti saradnje sa sindikatima u prevazilaženju tih izazova, kao i primena Testa uticaja na rodnu ravnopravnost, u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike (RSJP).

Test uticaja na rodnu ravnopravnost sa pratećim uputstvom, koji su usaglašeni sa novim Zakonom o rodnoj ravnopravnosti, pripremio je Republički sekretarijat za javne politike, u saradnji sa Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), a Fondaciji Centar za demokratiju je povereno da sa OCD kroz studiju slučaja proveri mogućnosti njegove primene.

Primena Testa uticaja na rodnu ravnopravnost u sklopu analize efekata propisa je značajan instrument za uvođenje rodne ravnopravnosti u javne politike i propise. Primenom ovog testa procenjuje se kakve će efekte (pozitivne ili negativne) proizvesti predlog propisa na žene i muškarce, u kojim oblastima života, kao i da li će predlog propisa proizvesti diskriminatorne efekte ili će doprineti rodnoj ravnopravnosti.

Cilj radionice je bilo uspostavljanje boljeg razumevanja između sindikata i organizacija civilnog društva (OCD) koje zastupaju ugrožene grupe na tržištu rada i bave se položajem žena.

Radionicu su vodili eksperti/kinje iz OCD-a, sindikata i Republičkog sekretarijata za javne politike.

Projekat „Socio-ekonomska prava i održivi razvoj“ Fondacija Centar za demokratiju realizuje uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme.

Fondacija Centar za demokratiju

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Email
WhatsApp
Telegram
Print

Important

This is development environment for project politeia.institute

Website is under construction.