Radionica „Zajedno do standarda dostojanstvenog rada žena i održivog razvoja“

Fondacija Centar za demokratiju organizovala je 27. juna 2022. godine, u okviru projekta „Socio-ekonomska prava i održivi razvoj“, radionicu na temu „Zajedno do standarda dostojanstvenog rada žena i održivog razvoja“.

Teme radionice bili su izazovi i problemi žena na tržištu rada iz ugla ženskih organizacija i mogućnosti saradnje sa sindikatima u prevazilaženju tih izazova, kao i primena Testa uticaja na rodnu ravnopravnost, u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike (RSJP).

Test uticaja na rodnu ravnopravnost sa pratećim uputstvom, koji su usaglašeni sa novim Zakonom o rodnoj ravnopravnosti, pripremio je Republički sekretarijat za javne politike, u saradnji sa Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), a Fondaciji Centar za demokratiju je povereno da sa OCD kroz studiju slučaja proveri mogućnosti njegove primene.

Primena Testa uticaja na rodnu ravnopravnost u sklopu analize efekata propisa je značajan instrument za uvođenje rodne ravnopravnosti u javne politike i propise. Primenom ovog testa procenjuje se kakve će efekte (pozitivne ili negativne) proizvesti predlog propisa na žene i muškarce, u kojim oblastima života, kao i da li će predlog propisa proizvesti diskriminatorne efekte ili će doprineti rodnoj ravnopravnosti.

Cilj radionice je bilo uspostavljanje boljeg razumevanja između sindikata i organizacija civilnog društva (OCD) koje zastupaju ugrožene grupe na tržištu rada i bave se položajem žena.

Radionicu su vodili eksperti/kinje iz OCD-a, sindikata i Republičkog sekretarijata za javne politike.

Projekat „Socio-ekonomska prava i održivi razvoj“ Fondacija Centar za demokratiju realizuje uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme.

Fondacija Centar za demokratiju

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Email
WhatsApp
Telegram
Print