Predstavljanje projekta Mladi Balkana za Evropu – Regional Youth Compact for Europe

Studijska poseta Nacionalnom konventu o Evropskoj uniji

U četvrtak, 29. novembra 2018. u hotelu Park u Beogradu održano je zvanično predstavljanje projekta Mladi Balkana za Evropu/Regional Youth Compact for Europe koji sprovodi Fondacija Centar za demokratiju zajedno sa još 13 partnera sa Zapadnog Balkana i Turske, a uz podršku Evropske unije. Predstavljanje projekta održano je u okviru šire Studijske posete Nacionalnom konventu o Evropskoj uniji.

Uvodna izlaganja dali su Nataša Vučković, generalni sekretar Fondacije Centar za demokratiju i Nikolas Bizel, šef odseka za operativne poslove 1 Delegacije Evropske unije u Srbiji. Nataša Vučković je iskazala zadovoljstvo što ispred Fondacije Centar za demokratiju ima priliku da predstavi srpskoj javnosti ovu regionalnu inicijativu 14 organizacija sa Zapadnog Balkana i Turske koja je pretočena u trogodišnji projekat.

Pored Fondacije Centar za demokratiju, koja je vodeći partner, na projektu učestvuju i ALDA (Evropska asocijacija za lokalnu demokratiju i agencije za lokalnu demokratiju iz regiona Zapadnog Balkana), CRTA (Beograd), Youth Act Center (Albanija) i SODEM (Turska). Osnovni ciljevi projekta jesu približavanje procesa evropskih integracija građanima i mladima, osnaživanje organizacija civilnog društva, a posebno organizacija mladih da aktivnije učestvuju u kreiranju reformi koje će približiti ovaj region Evropskoj uniji, kao i, šire posmatrano, stvaranje mogućnosti za mlade da ostanu ovde.

Pored kratkog predstavljanja projekta, ovaj događaj iz ugla Fondacije Centar za demokratiju ujedno predstavlja i dobru priliku za građenje sinergije između različitih mreža. Nikolas Bizel je istakao da Evropska unija vidi ulogu civilnog društva kao ključnu u procesu EU integracija, a posebno organizacija mladih jer oni predstavljaju budućnost EU. Bizel je izjavio da je i regionalna perspektiva u ovom projektu veoma bitna, jer donosi dodatnu vrednost za sve organizacije civilnog društva u regionu i omogućava razmenu znanja i iskustva.

Nakon uvodnih izlaganja održana je panel diskusija u kojoj su učestvovali Marija Bulat, Regionalna kancelarija za saradnju mladih, Miljana Pejić, Krovna organizacija mladih Srbije, Milorad Bjeletić, Beogradska otvorena škola, Bojana Jevtović, Divac Fondacija, i Jelena Anđelić, Inicijativa za razvoj i saradnju. Panelisti su ukratko predstavili rad svojih organizacija, kao i svoje regionalne projekte, nakon čega je otvorena diskusija sa partnerima. Neki od ključnih zaključaka jesu da se mora raditi na ulasku mladih u politiku, ali na vrednosnim, programskim osnovama, da mladi moraju da preuzimaju odgovornost za ono što se danas dešava, kao i da se osnaže za aktivno učestvovanje u svojim lokalnim zajednicama. Sve zemlje u regionu se suočavaju sa sličnim problemima kada je omladinska politika u pitanju, a nedostaci kvalitetnih podataka o mladima predstavljaju u svim zemljama prvi izazov koji treba rešiti. Zapošljivost je kategorija od koje u najvišoj meri zavisi položaj mladih na tržištu rada i veoma je bitno da podizanje zapošljivosti bude svima prioritet.

Nakon panela, partneri sa projekta imali su priliku da čuju kako deluje Nacionalni konvent o Evropskoj uniji od Nataše Dragojlović, koordinatorke NKEU, da sa potpredsednicom Narodne skupštine i članicom Odbora za evropske integracije Gordanom Čomić razgovaraju o ulozi Parlamenta u procesu EU integracija, kao i da o procesu integracije čuju najvažnije „naučene lekcije“ od Tanje Miščević, šefice Pregovaračkog tima za pristupanje Republike Srbije Evropskoj uniji.

Drugog dana programa organizovana je Studijska poseta Evropskom pokretu u Srbiji, Radnoj grupi za poglavlje 19…

Projekat finansira Evropska unija.

Fondacija Centar za demokratiju 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Email
WhatsApp
Telegram
Print