Poziv na tematsku sesiju “DIGITALNA AGENDA – uticaj digitalizacije na mlade Zapadnog Balkana”

Regionalni dijalog mladih za Evropu – RYDE 

Pozivamo Vas da se PRIJAVITE za POLITEIA tematsku sesiju DIGITALNA AGENDA “Uticaj digitalizacije na mlade Zapadnog Balkana” koja će biti održana 19-21. juna 2024. godine u Tirani (Albanija) u organizaciji Akademije za evropske integracije i pregovore (AIEN).

Cilj sesije je da omogući učesnicima da bolje razumeju aktuelne javne politike i druga relevantna dokumenta u oblasti primene Digitalne agende u kontekstu procesa EU integracija. Učesnici će biti upoznati sa procesom izrade politika i strukturom dokumenata.

POLITEIA tematska sesija će u nastavku uključiti i jednodnevni dan mentorstva pri čemu će učesnici moći da dodatno unaprede stečena i praktična znanja u domenu analize i pripreme predloga dokumenata javnih politika u ovoj oblasti.

Učešće u POLITEIA tematskoj sesiji je omogućeno predstavnicima organizacija mladih, mladim aktivistima, mladima iz političkih partija, kao i donosiocima odluka iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova*, Crne Gore, Severne Makedonije i Srbije.

Prijave se podnose na engleskom jeziku koji je i radni jezik tematske sesije.

Rok za podnošenje prijava je 5. jun 2024. godine u 23:59h.

FORMULAR ZA PRIJAVU:  https://forms.gle/7BZnYgowi4KrajpJA

Troškovi puta, smeštaja i hrane će biti pokriveni od strane organizatora (AIEN)

Projekat Regionalni dijalog mladih za Evropu (Regional Youth Dialogue for Europe) realizuju Fondacija Centar za demokratiju, Beograd (kao koordinator projekta) i partnerske organizacije: Akademija za evropske integracije i pregovore iz Tirane (AIEN); Kosovska inicijativa za stabilnost iz Prištine (IKS); Mreža progresivnih inicijativa iz Sarajeva (NPI); NVO Info Centar iz Skoplja (NGO IC); Regionalna akademija za demokratski razvoj iz Novog Sada (ADD); Youth Act Centar iz Tirane (YA). Projekat finansira Evropska unija.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Email
WhatsApp
Telegram
Print