On behalf of the Foundation Centre for Democracy, Nataša Vučković, member of ALDA Steering Committee and Secretary General of the Foundation Centre for Democracy, sends messages of peace and support to our colleagues in the civil society of Ukraine

Poruke mira i podrške našim kolegama u civilnom društvu Ukrajine

U ime Fondacije Centar za demokratiju, Nataša Vučković, članica Upravnog odbora ALDA i generalna sekretarka FCD, uputila je poruke mira i podrške našim kolegama u civilnom društvu Ukrajine sa snažnom željom da se što pre uspostavi mir i bezbedan život za sve građane Ukrajine.

Organizacije civilnog društva imaju značajnu ulogu u širenju istine, informisanju javnosti i borbi za evropske vrednosti, ali pre svega u zalaganju za mir i mirno rešavanje sukoba i pružanju pomoći ugroženim građanima, izbeglim i raseljenim licima, lišenim svojih domova, imovine i suočeni sa gubitkom svojih najmilijih.

Ratovi ostavljaju brojne posledice koje smo mogli da doživimo u sukobima u regionu Zapadnog Balkana i mnogi ne bi mogli biti izlečeni bez snažnog angažmana civilnog društva. Neke od tih naučenih lekcija rado bismo podelili sa organizacijama civilnog društva iz Ukrajine. Sa naše strane, nameravamo da pozovemo ukrajinske mlade na aktivnosti u okviru naše Politeia škole koje će omogućiti da sa učesnicima sa Zapadnog Balkana razmene mišljenja o pitanjima evropskih integracija, evropskim vrednostima i posledicama koje ratna razaranja imaju po društvo i mlade.

Fondacija Centar za demokratiju 

Foto: https://twitter.com/ALDAeurope

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Email
WhatsApp
Telegram
Print