Politeia predavanje – Prof. Gordana Đurović (13.05.2021)

Četvrtak, 13. maj 2021. || Politeia Studio

Polaznici regionalne „POLITEIA Western Balkans School for Youth Participation“ imali su priliku da učestvuju u predavanju i diskusiji na temu „Za tango je potrebno dvoje: Evropske perspektive Zapadnog Balkana“.

Predavanje učesnicima Politeia škole održala je prof. Gordana Đurović (Ekonomski fakultet, Univerzitet u Podgorici, Crna Gora), dok je razgovor otvorila Nataša Vučković, izvršna direktorka Fondacije Centar za demokratiju.

Profesorka Đurović je naglasila da idiom It takes two to tango nije slučajno iskorišćen u ovom kontekstu, on bi trebalo da sugeriše da su potrebni zajednički i obostrani napori naših država i Evropske unije kako bi se „odigrao ovaj tango“, tj. proces pridruživanja i proširenja EU.

Ona je podvukla da treba obratiti pažnju na kontekst u našem regionu i kao najvažnije tačke istakla problem vladavine prava i ekonomske konvergencije, posebno obrazlažući pitanje nove metodologije u pregovorima o pristupanju EU i posledice velike zdravstvene krize u vidu COVID pandemije.

EU je zajednica bazirana na vrednostima, ekonomska zajednica, zajednica različitih etničkih grupa i kultura, zajednica koja ima sopstvene prioritete, probleme i izazove. Sve je to Evropska unija. Od samog početka glavne vrednosti EU jesu mir, stabilnost, ekonomski prosperitet i demokratski razvoj. Evropska unija je postigla dublji nivo integracije, proširujući zajedničke evropske politike. Budući da smo kao region okruženi EU, Zapadni Balkan ima jasnu evropsku perspektivu.

Ipak, najveći problemi regiona ostaju vladavina prava i kompetitivnost lokalnih ekonomija. Vladavina prava je u srži procesa proširenja EU. Zato je našim zemljama potrebna reforma pravosuđa. Potrebno je boriti se protiv organizovanog kriminala i korupcije. Pored toga, treba postići jednakost pred zakonom, ravnotežu između grana vlasti, treba dodatno raditi na slobodi govora i okupljanja i osnažiti osnovne slobode uopšte. To je set vrednosti koji se mora implementirati.

Susrećemo se i sa problemom demokratskih institucija, one su bitan kriterijum za evropske integracije, a civilni sektor, kao i mladi, mogu pomoći da se građani više uključe u politički proces. Osnovna prava, religijske slobode, rodna ravnopravnost – sve su to izazovi koje je potrebno premostiti kako bismo se priključili EU.

Fondacija Centar za demokratiju od 7. do 29. maja 2021. godine održava novu regionalnu školu za mlade „POLITEIA Western Balkans School for Youth Participation“ na kojoj učestvuje 30 studenata i mladih stručnjaka sa Zapadnog Balkana i Turske.

Agenda Politeia škole 2021 (preuzimanje u PDF formatu)

Fondacija Centar za demokratiju 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on print
Print

Donatori i Partneri

This website was created and maintained with the financial support of the European Union.
Its contents are the sole responsibility of Center for Democracy Foundation and do not necessarily reflect the views of the European Union

Opinions expressed on this website do not necessarily represent those of the Balkan Trust for Democracy, the German Marshall Fund of the United States, or its partners

Copyright 2021 Politeia

O nama

Politeia Institute je regionalna obrazovna platforma namenjena mladima koji žele da unaprede svoja znanja, doprinesu razvoju društva u kojem žive, povezujući se sa mladim ljudima u svojoj zemlji,  na Zapadnom Balkanu i u Evropskoj uniji.

Kontakt

Adresa:
Kraljice Natalije 70/II,
11000 Beograd, Srbija

Telefon:
+381 11  3627 780
+381 11  3627 790

E-mail:
info@centaronline.org

Important

This is development environment for project politeia.institute

Website is under construction.