POLITEIA INSTITUT – Trening „Socijalna i ekonomska prava u javnim politikama“

Fondacija Centar za demokratiju organizovala je, u okviru Politeia Instituta i projekta „Povezujemo tačke“ („Connecting the Dots“), edukaciju na temu „Socijalna i ekonomska prava u javnim politikama“.

Politeia trening održan je u modernom izdanju, putem onlajn platforme, uz učešće 36 polaznika i polaznica iz lokalnih sredina, predstavnika organizacija civilnog društva, lokalnih samouprava, preduzeća…

Tokom online škole, učesnici/ce su stekli nova znanja o uključivanju socijalno-ekonomskih prava u kreiranje javnih politika. Program obuke, između ostalog, obuhvatio je pitanja kao što su: ljudska prava i javne politike, ključni akteri u zaštiti socijalno-ekonomskih prava, socijalni dijalog na lokalnom nivou, socijalni aspekti lokalnih planova zapošljavanja i lokalnih planova za rodnu ravnopravnost i socijalno-ekonomski razvoj u svetlu evropskih integracija i Agende 2030 Ujedinjenih nacija.

Pozdravljajući polaznice i polaznike POLITEIA treninga, izvršna direktorka Fondacije Centar za demokratiju Nataša Vučković poručila je da je cilj ove dvodnevne edukacije da što više odgovori na potrebe pripadnika raznih grupa, sektora i profesija i omogući dobru razmenu između učesnika, predavača i voditelja.

Centralno mesto u našem kurikulumu je definisanje javnih politika u skladu sa potrebama građana. Da bismo došli do koncepta održivog ekonomskog i socijalnog razvoja, važno je uključiti što više aktera i sve društvene grupe.

Fondacija Centar za demokratiju ove godine pokreće online platformu za edukaciju – Politeia Institut, koja je zasnovana na našem dvodecenijskom radu u oblasti treninga i edukacije, u okviru koje ćemo razvijati vrlo raznorodne treninge koji imaju za cilj da povećaju znanja u skladu sa potrebama građana.

Programska ekspertkinja u timu UN za ljudska prava (OHCHR) Aleksandra Petrović govorila je o međunarodnim standardima ekonomskih i socijalnih prava, njihovim izvorima, međunarodnim instrumentima koji uključuju ekonomska i socijalna prava, kao i obavezama države u ostvarivanju ovih prava. Konstatujući da, nažalost, stvari dosta različito izgledaju u praksi, ona je naglasila da „mi život živimo na lokalu i zbog toga su veoma važni inputi sa lokalnog nivoa i da se naša prava poštuju od lokalnog nivoa“.

Savetnik za javne politike Fondacije Centar za demokratiju Ivan Sekulović izneo je pojedinosti o regulatornom okviru i međunarodnim standardima i instrumentima koje je Republika Srbija preuzela, kao i o značajnim dokumentima koje naša država još uvek nije ratifikovala. On je učesnike/ce upoznao sa najvažnijim propisima relevantnim za ekonomska i socijalna prava u Srbiji, preostalim obavezama države u vezi sa zaštitom i poštovanjem tih prava, ali i kako uticati na donošenje neophodnih propisa i dokumenata.

Doc. dr Marina Savković (Univerzitet Singidunum, Beograd) istakla je da je poznavanje kriterijuma za donošenje odluka u oblasti razvoja i socijalne politike važno kako za same donosioce odluka, tako i za aktiviste koji u svom okruženju žele da menjaju stvari. Važno je znati kako porezi utiču na naše živote. Socijalna politika kao javno dobro znači da svaki građanin ima pravo na socijalnu zaštitu i pristup tržištu rada. Kroz konkretan primer polaznici škole su se upoznali sa koracima u analizi troškova i koristi u oblasti socijalne politike i zapošljavanja.

Ljiljana Lučić, biv. državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, iznela je detalje o reformama sistema socijalne zaštite u Srbiji, strateškom okviru i ciljevima socijalne zaštite, finansiranju njihove realizacije, razvoju socijalnih usluga u zajednici, smanjenju siromaštva i isključenosti. Ona je navela da se socijalna zaštita u Srbiji bazira na konceptu podrške siromašnim pojedincima i porodicama u obezbeđivanju egzistencijalnog minimuma i organizovanju usluga koje obezbeđuju socijalno uključivanje, posebno osetljivih grupa.

Izvršna direktorka FCD Nataša Vučković govorila je o procesu evropskih integracija i socio-ekonomskom razvoju, posebno o socijalnoj dimenziji proširenja EU. Ona je polaznike škole upoznala sa evropskim regulativama u oblasti socijalne politike i zapošljavanja, socijalnoj dimenziji integracija u okviru EU, posebno naglasivši značaj Evropskog stuba socijalnih prava (ESSP), Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (ESRP) i Programa ekonomskih reformi (ERP). „Mislim da će se otvoriti šansa za dalje proširenje EU, ali je važno da pogledamo i u naše dvorište – šta mi radimo? Glavno pitanje je šta je naša strategija, na koga želimo da ličimo, kakvo društvo hoćemo da gradimo, kakvu ekonomiju želimo, kakve institucije?“

Istraživačica Fondacije Centar za demokratiju Sarita Bradaš je u okviru sesije o Agendi 2030 i socio-ekonomskom razvoju predstavila ključne ciljeve održivog razvoja i istakla rizike za povećanje siromaštva zbog uticaja Kovid-19 krize. Govoreći o borbi protiv siromaštva, ona je podsetila da je prema Agendi 2030 UN „iskorenjivanje siromaštva u svim njegovim oblicima i dimenzijama, uključujući i ekstremno siromaštvo“ najveći globalni izazov i sve države se obavezuju da čovečanstvo oslobode od „tiranije siromaštva“.

Savetnica za kulturne politike Fondacije Centar za demokratiju Vesna Marjanović naglasila je da kulturna prava mogu biti vezivno tkivo za ostvarenje svih drugih ljudskih prava, a kulturne politike treba da budu ravnopravne sa drugim nacionalnim i lokalnim razvojnim politikama. Ona je poručila da je potrebno prepoznati i zaštititi radna i socijalna prava umetnika i zaposlenih u kulturi.

Menadžer komunikacija i izvršni direktor RES Fondacije Stevan Vujasinović sa učesnicima i učesnicama Politeia treninga razgovarao je o veštinama komunikacije i zagovaranja socio-ekonomskih prava. On je podvukao da je za javne politike važno da korisnici informišu donosioce odluka – javne politike su naše vlasništvo ako učestvujemo u njihovom formiranju, a za to je potrebna komunikacija.

Projekat „Connecting the Dots“ / „Povezujemo tačke“ je finansijski podržan od strane Balkan Trust for Democracy (BTD) i Norveške ambasade u Beogradu.

Fondacija Centar za demokratiju

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Email
WhatsApp
Telegram
Print