O EU integracijama, regionalnoj saradnji i borbi protiv „zarobljene države“

Nataša Vučković na panelu o socijaldemokratiji u regionu u okviru Korčulanske škole 

Generalna sekretarka Fondacije Centar za demokratiju Nataša Vučković učestvovala je 26. avgusta 2022. godine na skupu „Oporavak, novi početak, prilagođavanje 2022“ (Recover, Restart, Retool 2022), održanom u okviru platforme „Think Tank Korčulanske škole“ (Transformacija politike kroz prizmu roda).

Fokus diskusija na konferenciji bio je na temama: Participativna demokratija; Održivi razvoj; Evropska integracija, kriza u Ukrajini i regionalni trendovi; Sadašnjost i budućnost socijaldemokratije; Rodna ravnopravnost, polna i reproduktivna prava; Inkluzija i socijalna pravda, i dr.

Nataša Vučković je na panelu „Socijaldemokratija – sadašnjost i budućnost u regionu“ u okviru tematske celine „Politika, ideologija i socijaldemokratija u regionu“, ocenila da su problemi danas složeni i zahtevaju složena rešenja i da je pitanje kako će na to da odgovore socijaldemokrate.

Ekonomski rast je postao glavni narativ, demokratija i borba protiv siromaštva se retko pominju, vlade se pretvaraju u servise investitora, to građani prepoznaju i od nas socijaldemokrata očekuju drugačije odgovore.

Vučković je poručila da ekonomski rast jeste važan, ali ne može da uređuje sam društvene procese – ne sme se izgubiti koncept opštedruštvenog cilja, prihvatiti erozija socijalnih prava, slabljenje kvaliteta zaštite i servisa za građane kroz privatizaciju zdravstva, povećanje cene školovanja, ukidanje javnog transporta…

Socijaldemokrate treba da budu nosioci proevropskog narativa, regionalne saradnje i borbe protiv zarobljene države; da radimo zajedno sa kolegama iz Evropske unije da ponovo osvojimo srca građana za EU – zaključila je Nataša Vučković.

„Think Tank Korčulanske škole“ je platforma u okviru koje žene i muškarci sa čelnih pozicija u jugoistočnoj Evropi i šire raspravljaju o političkim, privrednim, socijalnim i kulturnim aspektima rodne ravnopravnosti, kao i o ženskom političkom vođstvu u širem kontekstu socijaldemokratske i progresivne politike.

Organizator skupa je CEE Gender Network, uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme i u saradnji sa Strankom evropskih socijalista – PES/PES Women, Fondacijom za evropske progresivne studije (FEPS), mrežom SOLIDAR, Fondacijom Friedrich Ebert i Evropskim forumom za demokratiju i solidarnost.

Fondacija Centar za demokratiju

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Email
WhatsApp
Telegram
Print