O EU integracijama, regionalnoj saradnji i borbi protiv „zarobljene države“

O EU integracijama, regionalnoj saradnji i borbi protiv „zarobljene države“

Nataša Vučković na panelu o socijaldemokratiji u regionu u okviru Korčulanske škole 

Generalna sekretarka Fondacije Centar za demokratiju Nataša Vučković učestvovala je 26. avgusta 2022. godine na skupu „Oporavak, novi početak, prilagođavanje 2022“ (Recover, Restart, Retool 2022), održanom u okviru platforme „Think Tank Korčulanske škole“ (Transformacija politike kroz prizmu roda).

Fokus diskusija na konferenciji bio je na temama: Participativna demokratija; Održivi razvoj; Evropska integracija, kriza u Ukrajini i regionalni trendovi; Sadašnjost i budućnost socijaldemokratije; Rodna ravnopravnost, polna i reproduktivna prava; Inkluzija i socijalna pravda, i dr.

Nataša Vučković je na panelu „Socijaldemokratija – sadašnjost i budućnost u regionu“ u okviru tematske celine „Politika, ideologija i socijaldemokratija u regionu“, ocenila da su problemi danas složeni i zahtevaju složena rešenja i da je pitanje kako će na to da odgovore socijaldemokrate.

Ekonomski rast je postao glavni narativ, demokratija i borba protiv siromaštva se retko pominju, vlade se pretvaraju u servise investitora, to građani prepoznaju i od nas socijaldemokrata očekuju drugačije odgovore.

Vučković je poručila da ekonomski rast jeste važan, ali ne može da uređuje sam društvene procese – ne sme se izgubiti koncept opštedruštvenog cilja, prihvatiti erozija socijalnih prava, slabljenje kvaliteta zaštite i servisa za građane kroz privatizaciju zdravstva, povećanje cene školovanja, ukidanje javnog transporta…

Socijaldemokrate treba da budu nosioci proevropskog narativa, regionalne saradnje i borbe protiv zarobljene države; da radimo zajedno sa kolegama iz Evropske unije da ponovo osvojimo srca građana za EU – zaključila je Nataša Vučković.

„Think Tank Korčulanske škole“ je platforma u okviru koje žene i muškarci sa čelnih pozicija u jugoistočnoj Evropi i šire raspravljaju o političkim, privrednim, socijalnim i kulturnim aspektima rodne ravnopravnosti, kao i o ženskom političkom vođstvu u širem kontekstu socijaldemokratske i progresivne politike.

Organizator skupa je CEE Gender Network, uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme i u saradnji sa Strankom evropskih socijalista – PES/PES Women, Fondacijom za evropske progresivne studije (FEPS), mrežom SOLIDAR, Fondacijom Friedrich Ebert i Evropskim forumom za demokratiju i solidarnost.

Fondacija Centar za demokratiju

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Email
WhatsApp
Telegram
Print

Donatori i Partneri

This website was created and maintained with the financial support of the European Union.
Its contents are the sole responsibility of Center for Democracy Foundation and do not necessarily reflect the views of the European Union

Opinions expressed on this website do not necessarily represent those of the Balkan Trust for Democracy, the German Marshall Fund of the United States, or its partners

Copyright 2021 Politeia

O nama

Politeia Institute je regionalna obrazovna platforma namenjena mladima koji žele da unaprede svoja znanja, doprinesu razvoju društva u kojem žive, povezujući se sa mladim ljudima u svojoj zemlji,  na Zapadnom Balkanu i u Evropskoj uniji.

Kontakt

Adresa:
Kraljice Natalije 70/II,
11000 Beograd, Srbija

Telefon:
+381 11  3627 780
+381 11  3627 790

E-mail:
info@centaronline.org

Important

This is development environment for project politeia.institute

Website is under construction.