Nataša Vučković na Generalnoj skupštini ALDA u Strazburu

Nataša Vučković na Generalnoj skupštini ALDA u Strazburu

Generalna sekretarka Fondacije Centar za demokratiju Nataša Vučković učestvovala je na sastanku Upravnog odbora i redovnoj godišnjoj Generalnoj skupštini ALDA (Evropske asocijacije za lokalnu demokratiju), održanim 5. i 6. maja 2022. godine u Strazburu (Francuska).

Ključne teme o kojima se razgovaralo bile su Konferencija o budućnosti Evrope i situacija u Ukrajini, kao i budući koraci i strategije ALDA.

Naglašena je posvećenost ALDA podršci kulturi dijaloga, osnaživanju lokalnih zajednica i negovanju dobrog upravljanja, koja ima važnu ulogu u promovisanju mira i demokratije. Agencije lokalne demokratije rade na tome da potrebe građana budu centralne u životu zajednice.

Potrebe građana i njihove ideje iskazane tokom Konferencije o budućnosti Evrope moraju se uzeti u obzir, a uloga OCD je od suštinskog značaja u nastojanju da se glasovi građana čuju.

Upravni odbor ALDA je istakao svoju spremnost da pruži konkretnu podršku ukrajinskom narodu, prijateljima i kolegama.

Fondacija Centar za demokratiju

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Email
WhatsApp
Telegram
Print

Donatori i Partneri

This website was created and maintained with the financial support of the European Union.
Its contents are the sole responsibility of Center for Democracy Foundation and do not necessarily reflect the views of the European Union

Opinions expressed on this website do not necessarily represent those of the Balkan Trust for Democracy, the German Marshall Fund of the United States, or its partners

Copyright 2021 Politeia

O nama

Politeia Institute je regionalna obrazovna platforma namenjena mladima koji žele da unaprede svoja znanja, doprinesu razvoju društva u kojem žive, povezujući se sa mladim ljudima u svojoj zemlji,  na Zapadnom Balkanu i u Evropskoj uniji.

Kontakt

Adresa:
Kraljice Natalije 70/II,
11000 Beograd, Srbija

Telefon:
+381 11  3627 780
+381 11  3627 790

E-mail:
info@centaronline.org

Important

This is development environment for project politeia.institute

Website is under construction.