Na koji način mladi ljudi mogu da doprinesu procesu evropskih integracija zapadnobalkanske šestorke – ZB6?

Projekat Regionalni dijalog mladih za Evropu 

Integracija zapadnobalkanske šestorke (ZB6) – Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova*, Crne Gore, Severne Makedonije i Srbije – u Evropsku uniju je od presudnog značaja za stabilnost i prosperitet regiona. Mladi igraju ključnu ulogu na ovom putu, donoseći svežu perspektivu, novu energiju i inovativna rešenja. Evo kako oni mogu da ostvare značajan uticaj:

  1. Promovisanje prekogranične saradnje

Mladi mogu da podstaknu prekograničnu saradnju angažovanjem u regionalnim programima razmene, na zajedničkim projektima i učešćem u kulturnim događajima. Sve ove aktivnosti doprinose izgradnji međusobnog razumevanja, poverenja i prijateljstva među mladim ljudima iz različitih zemalja, dok istovremeno postavljaju snažnu osnovu za regionalnu saradnju.

  1. Zagovaranje politika prilagođenih mladima

Omladinske organizacije i aktivisti mogu da zagovaraju usvajanje politika koje se bave potrebama i težnjama mladih ljudi. Učešćem u procesima kreiranja politika i lobiranjem za obrazovne reforme, prilike za zaposlenje i socijalnu inkluziju, mladi mogu da osiguraju da se mišljenje mlađih generacija čuje i uzme u obzir.

  1. Korišćenje potencijala digitalnih platformi

U digitalnom dobu, mladi mogu da koriste društvene mreže i druge online platforme kako bi podigli svest o prednostima evropskih integracija. Preko ovih platformi, mogu da razmenjuju priče o uspehu, razbijaju mitove i kreiraju zanimljiv sadržaj koji u prvi plan stavlja mogućnosti i prednosti članstva u Evropskoj uniji.

  1. Učešće u inicijativama civilnog društva

Mladi pojedinci mogu da se udružuju ili osnivaju nevladine organizacije (NVO) koje se bave pitanjima evropskih integracija. Ove organizacije neretko igraju ključnu ulogu u praćenju vladinih aktivnosti, davanju preporuka o politikama i informisanju javnosti o procesu integracije.

  1. Angažovanje u dijalozima i diplomatiji

Mladi mogu da učestvuju u diplomatskim inicijativama, kao što su omladinski forumi, konferencije i debate, gde imaju priliku da komuniciraju sa kreatorima politika, diplomatama i stručnjacima. Ovakve platforme omogućavaju mladim ljudima da iznesu svoje stavove, predlažu rešenja i utiču na agendu evropskih integracija.

  1. Unapređenje znanja i veština

Ulaganje u obrazovanje i razvoj veština je od suštinskog značaja za mlade ljude kako bi bili u mogućnosti da efikasno doprinesu procesu integracije. Preko studijskih programa kao što su evropske studije, međunarodni odnosi, prava i druge relevantne oblasti, oni mogu da steknu znanje i stručnost potrebnu za usmeravanje i oblikovanje procesa integracije.

  1. Promovisanje inkluzivnosti i različitosti

Mladi ljudi mogu da podrže inkluzivnost i različitost zalažući se za prava marginalizovanih grupa, kao što su etničke manjine, žene i pripadnici LGBTQ+ zajednice. Inkluzivnost procesa integracije i poštovanje ljudskih prava su neophodan preduslov za stvaranje kohezivne i ujedinjene Evrope.

  1. Volontiranje i društveni rad

Volontiranje u lokalnim i međunarodnim inicijativama može da pruži mladim ljudima dragoceno iskustvo i osećaj odgovornosti prema svojim zajednicama ali i širem regionu. Ove aktivnosti ne samo da su korisne za društvo, već podstiču i osećaj evropskog identiteta i solidarnosti.

  1. Podrška ekonomskom razvoju

Baveći se preduzetništvom ili dajući podršku lokalnim preduzećima, mladi ljudi mogu da podstaknu ekonomski razvoj i stabilnost ZB6 zemalja. Ekonomski prosperitet je odlučujući faktor u procesu evropskih integracija, dok su inovacije i preduzetništvo mladih njegov pokretač.

  1. Kreiranje pozitivnog narativa

Stvaranje i promovisanje pozitivnog narativa o budućnosti ZB6 zemalja u Evropi je izuzetno važno. Mladi ljudi mogu kroz umetnost, muziku, književnost i druge kreativne medije da ispričaju ubedljive priče koje ulivaju nadu i optimizam u evropske težnje regiona.

Zaključak

Evropske integracije ZB6 zemalja su kompleksan i višeslojan proces koji zahteva aktivno angažovanje svih segmenata društva, a naročito mladih. Koristeći svoje jedinstvene snage i perspektive, mladi ljudi mogu da odigraju transformativnu ulogu u oblikovanju svetlije, integrisanije budućnosti Zapadnog Balkana i Evrope u celini. Njihov doprinos nije samo od vitalnog značaja za uspeh procesa integracije, već je i neophodan za izgradnju inkluzivnije, dinamičnije i prosperitetnije Evrope.

Autorka: Tamara Marjanović, Omladinska delegatkinja Srbije u Ujedinjenim nacijama

* Izrada ove publikacije finansirana je od strane Evropske unije. Njen sadržaj je isključiva odgovornost Fondacije Centar za demokratiju i ne odražava nužno stavove Evropske unije.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Email
WhatsApp
Telegram
Print