Međunarodna radionica „Vladavina prava i osnovna prava“

Međunarodna radionica „Vladavina prava i osnovna prava“

Dvodnevna radionica „Vladavina prava i osnovna prava – zašto su važna za mlade i kako oni mogu doprineti praćenju reformi u ovoj oblasti“ održana je u Mostaru od 25. do 26. aprila 2019. godine. Preko 20 mladih iz Zapadnog Balkana učestvovalo je u seriji radionica kojima je glavna tema bila Evropska unija, posebno evropske vrednosti, standardi i principi koje svaka država kandidat treba da usvoji u procesu pridruživanja.

Cilj ove radionice bio je osnaživanje mladih ljudi za uključivanje u postojeće i stvaranje novih tematskih mreža koje se fokusiraju na vladavinu prava i osnovna prava, reformu javne uprave, zapošljavanje i socijalnu koheziju.

Razgovor o stanju vladavine prava i osnovnih prava od strane učesnika značajno je doprineo sticanju šire slike o situaciji na Zapadnom Balkanu.

Međunarodna radionica „Vladavina prava i osnovna prava“ organizovana je u okviru regionalnog projekta Mladi Balkana za Evropu od strane Agencije za lokalnu demokratiju LDA Mostar, koja je jedan od partnera na ovom projektu.

Projekat finansira Evropska unija i Balkan Trust for Democracy (German Marshall Fund of the United States).

Fondacija Centar za demokratiju

 

Foto galerija: 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Email
WhatsApp
Telegram
Print

Donatori i Partneri

This website was created and maintained with the financial support of the European Union.
Its contents are the sole responsibility of Center for Democracy Foundation and do not necessarily reflect the views of the European Union

Opinions expressed on this website do not necessarily represent those of the Balkan Trust for Democracy, the German Marshall Fund of the United States, or its partners

Copyright 2021 Politeia

O nama

Politeia Institute je regionalna obrazovna platforma namenjena mladima koji žele da unaprede svoja znanja, doprinesu razvoju društva u kojem žive, povezujući se sa mladim ljudima u svojoj zemlji,  na Zapadnom Balkanu i u Evropskoj uniji.

Kontakt

Adresa:
Kraljice Natalije 70/II,
11000 Beograd, Srbija

Telefon:
+381 11  3627 780
+381 11  3627 790

E-mail:
info@centaronline.org

Important

This is development environment for project politeia.institute

Website is under construction.