Četvrtak, 27. maj 2021.

Četvrtak, 27. maj 2021. || Politeia Studio

 

16.00 – 18.00h Radionica: Razvoj projektnih ideja

  • Facilitatorka: Aleksandra Vladisavljević, konsultantkinja za rodno odgovorne politike i budžet

 

#Politeia2021 #YouthCompact #BalkanYouth #RegionalCooperation #EUintegration #RYCE #PoliteiaInstitute #FCD

Agenda Politeia škole 2021 (preuzimanje u PDF formatu)

Fondacija Centar za demokratiju 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Email
WhatsApp
Telegram
Print