Prvi regionalni forum tematskih mreža i Godišnja konferencija

Prvi regionalni forum tematskih mreža i Godišnja konferencija

Prvi regionalni forum tematskih mreža i Regionalna konferencija u okviru projekta Mladi Balkana za Evropu (Regional Youth Compact for Europe) održani su u Tirani 26. i 27. februara 2019. godine.

Prvog dana, 26. februara, preko 70 predstavnika civilnog sektora i mladih sa Zapadnog Balkana i Turske na Forumu imalo je priliku da stekne znanje o novim načinima za saradnju između različitih aktera u regionu, kao i da učestvuje u simuliranju zajedničkih aktivnosti za integraciju u EU na regionalnom nivou.

Forum je otvorio Arbjan Mazniku, zamenik gradonačelnik Tirane, Sokol Dedja, zamenik ministra evropskih i stranih poslova iz Albanije i Antonella Valmorbida, generalni sekretar ALDA. U uvodnim obraćanjima istaknuto je da je za napredak Zapadnog Balkana važno prepoznavanje zajedničkih sličnosti i prevazilaženje razlika.

Zamenik gradonačelnika, g. Mazniku istakao je da proces evropskih integracija nije samo u vezi sa tehničkim aspektima i u zatvaranju reformskih poglavlja, već mnogo više o evropskim vrednostima, ljudima koji se međusobno prepoznaju. Zamenik ministra, g. Dedja naglasio je da su pregovaračka poglavlja vezana za transformaciju naših društva, a mladi su najvažniji akter u ovom društvu, jer je mladi budućnost. G-đa Valmorbida istakla je da Evropa ne može biti Evropa bez Balkana. Ulazak u Evropsku uniju znači harmonizaciju, a poglavlja su harmonizacija u smislu zakona i procedura.

„Projektom ‘Mladi Balkana za Evropu’ pokušavamo da pokažemo EU da je način za napredak za Zapadni Balkan njeno pristupanje Evropskoj uniji i da je uloga mladih ključna. Potreban nam je odgovor za uslove u društvima Zapadnog Balkana i odgovor je EU i trenutak je sada.”

Ostale teme o kojima se razgovaralo tokom Foruma bile su evropske i regionalne politike za saradnju, a panelisti su bili Đuro Blanuša, generalni sekretar RYCO i Gjergj Murra, izvršni direktor Fonda za Zapadni Balkan.

Opšta poruka koja se prenosila u toku Foruma bila je da su budućnost Evropske unije i Zapadnog Balkana usko povezani i da je to jedini način da se napreduje.

Drugog dana, 27. februara održana je Godišnja konferencija na kojoj su učestvovali predstavnici civilnog društva, lokalnog nevladinog, javnog i privatnog sektora Zapadnog Balkana, a na kojoj su predstavljene pozitivne prakse i inicijative koje se mogu primeniti u svim zemljama Zapadnog Balkana.

Fondaciju Centar za demokratiju na Godišnjoj konferenciji predstavljala je Nataša Vučković, generalni sekretar Fondacije.

Ovi događaji pružili su priliku akterima u procesu pristupanja Evropskoj uniji da se povežu i razgovaraju o daljim mogućnostima angažovanja na regionalnom nivou.

Regionalni forum tematskih mreža i Regionalna konferencija organizovni su od strane partnerske organizacije iz Albanije Youth Act, a u okviru projekta Mladi Balkana za Evropu (Regional Youth Compact for Europe).

Ovaj projekat je finansijski podržan od strane Evropske unije i Balkanskog fonda za demokratiju. 

Izvor: ALDA

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Email
WhatsApp
Telegram
Print

Donatori i Partneri

This website was created and maintained with the financial support of the European Union.
Its contents are the sole responsibility of Center for Democracy Foundation and do not necessarily reflect the views of the European Union

Opinions expressed on this website do not necessarily represent those of the Balkan Trust for Democracy, the German Marshall Fund of the United States, or its partners

Copyright 2021 Politeia

O nama

Politeia Institute je regionalna obrazovna platforma namenjena mladima koji žele da unaprede svoja znanja, doprinesu razvoju društva u kojem žive, povezujući se sa mladim ljudima u svojoj zemlji,  na Zapadnom Balkanu i u Evropskoj uniji.

Kontakt

Adresa:
Kraljice Natalije 70/II,
11000 Beograd, Srbija

Telefon:
+381 11  3627 780
+381 11  3627 790

E-mail:
info@centaronline.org

Important

This is development environment for project politeia.institute

Website is under construction.